Edycja 2017 Znaku Dziedzictwa Europejskiego

W obecnej edycji, w ramach wstępnej selekcji kandydatów na szczeblu krajowym, obędzie się głosowanie internetowe na stronach internetowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głosowaniu poddane zostaną obiekty spełniające niezbędne kryteria (ujęte w decyzji), zgłoszone przez marszałków województw oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Głosowanie odbędzie się w grudniu 2016 roku, zaś jego wyniki umożliwią wyłonienie finałowej puli potencjalnych kandydatów. Ostateczną decyzję dotyczącą tego, które dwa obiekty staną się oficjalnymi polskimi kandydatami do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017, podejmie, specjalnie w tym celu powołany, Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

W obecnej edycji państwa członkowskie muszą przesłać do Komisji Europejskiej formularze wniosku, dotyczące obiektów wybranych w ramach selekcji wstępnej do 1 marca 2017 roku. Ostateczny wybór zostanie dokonany na poziomie europejskim przez panel niezależnych ekspertów w ramach odpowiedzialności Komisji Europejskiej.

Harmonogram wstępnej selekcji kandydatów w edycji 2017*

listopad 2016 

 

  • wstępne propozycje kandydatów, zgłaszane przez marszałków województw oraz wojewódzkich konserwatorów zabytków

grudzień 2016

 

  • głosowanie internetowe na stronach MKiDN

styczeń 2017

 

  • wyłonienie dwóch najlepszych kandydatur przez Komitet do spraw Znaku Dziedzictwa Europejskiego

luty 2017

 

  • przygotowanie formularzy wniosków

luty 2017

 

  • ostateczna akceptacja aplikacji przez Komitet ZDE i Ministra KiDN

marzec 2017

 

  • przekazanie do Komisji Europejskiej formularzy wniosków w języku polskim oraz angielskim

 

*Harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie.