Wykaz konkursów rekomendowanych

Do pobrania:

Wykaz międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego rekomendowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego