Legislacja

Wykaz ustaw, rozporządzeń, zarządzeń oraz komentarzy prawnych w zakresie szkolnictwa artystycznego dostępny jest na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej pod linkiem: http://prawo.cea.art.pl/sample-page/

Aktualny wykaz prac legislacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym w zakresie szkolnictwa artystycznego) dostępny jest pod linkiem: http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20151221WYKAZ_PRAC_LEGISLACYJNYCH_MKIDN_-_PROJEKTY_ROZPORZADZEN.pdf