Materiały dydaktyczne

W związku ze zmianami w ramowych planach nauczania oraz podstawach programowych Centrum Edukacji Artystycznej przygotowało kilka inicjatyw, które pozwolą na ich skuteczną realizację. Na stronie Centrum Edukacji Artystycznej (w zakładce „materiały dydaktyczne”) znajdują się przykładowe programy nauczania. Pełnią one rolę merytorycznego i dydaktycznego przewodnika po nowych lub zmienionych przedmiotach w szkołach muzycznych i plastycznych. W tym samym dziale znajdują się także scenariusze zajęć. Ponadto 1 września 2014 r. został ogłoszony konkurs na napisanie 119 programów nauczania dla szkół muzycznych.

Programy nauczania nagrodzone w konkursie CEA:

Adam Grądzki – GITARA – SM I stopnia

Anna Dramowicz – GRA A VISTA – SM i OSM I stopnia

Jerzy Cybowski, Daniel Dramowicz, Julitta Pałys, Wiktor Włudyka – HARMONIA PRAKTYCZNA – SM i OSM II stopnia

Anna Niedziałkowska, Michał Jarmuła – STUDIA ORKIESTROWE – Skrzypce – SM II stopnia

Beata Zdunek – PODSTAWY KSZTAŁCENIA SŁUCHU – SM I stopnia

Anna Niedziałkowska, Michał Jarmuła – SKRZYPCE – SM II stopnia

Paweł Popowicz – WALTORNIA – SM I stopnia

Katarzyna Plust – FORTEPIAN OBOWIĄZKOWY – SM II stopnia

Anna Duda, Beata Koniuszy-Litwiniuk - FORTEPIAN GŁÓWNY – SM II stopnia

Amelia Jankiewicz - ELEMENTY GRY AKTORSKIEJ – SM II stopnia

Włodziemirz Radin-Rutkowski - ALTÓWKA – SM II stopnia

Filip Presseisen - ORGANY – SM II stopnia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przykłada dużą rolę do promowania twórczości kompozytorskiej o charakterze pedagogicznym. Obszarem szczególnej troski jest program Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie, którego nowa formuła umożliwia  sfinansowanie zamówienia i prawykonania nowego utworu muzycznego. Mogą to być kompozycje na dowolny zespół muzyczny czy instrument solowy o charakterze zarówno  dydaktycznym, jak i koncertowym.

 

Podręczniki

Autorzy mogą ubiegać się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika lub jego części, po uzyskaniu trzech pozytywnych opinii, sporządzonych przez rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

W przypadku wniosku dotyczącego części podręcznika do wniosku dołącza się również koncepcję opracowania podręcznika. Jeżeli rzeczoznawca otrzymał do recenzji dwie cześci podręcznika, to termin sporządzenia opinii wydłuża się do 45 dni w stosunku do 30 dni, które są regułą.

 

Rzeczoznawcy ds. podręczników

1. O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się osoby, które posiadają:

a) wykształcenie wyższe magisterskie;

b) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej lub artystycznej;

c) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;

d) rekomendację instytucji potwierdzającej doświadczenie i osiągnięcia odpowiednio w pracy naukowej, dydaktycznej, artystycznej lub pracy w danym zawodzie.

 

Wykaz programów nauczania i podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na mocy wcześniejszych rozporządzeń z 12 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 710), z 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 254) oraz 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 52, poz. 268) znajduje się poniżej:

1. T. Rosłoń-Esztenyi - Program nauczania dla szkoły muzycznej II stopnia, wydział Rytmiki, przedmiot - fortepian.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów wydziału Rytmiki szkół muzycznych II stopnia oraz ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Rzeczoznawcy: B. Niewiadomska, B. Małkowska - Specjał, G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 1/2004.

2. D. Kalinowska, R. Wilento - Program nauczania przedmiotu literatura muzyczna w szkołach muzycznych II stopnia.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów klas I i II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz szkoły muzycznej II stopnia.
Rzeczoznawcy: dr M. Wozaczyńska, dr G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 2/2004

3. A. Bartkiewicz, E. Bocian - Program nauczania dla OSM I stopnia, sześcioletni cykl nauczania, przedmiot główny - flet.
Program nauczania przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: prof. E. Dastych-Szwarc, dr G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 3/2004

4. B. Lewińska-Gwóźdź - Autorski program nauczania przedmiotu historia sztuki do realizacji w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie.
Program nauczania przeznaczony dla ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych
Rzeczoznawcy: J. Falkowska-Kaczor, dr G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 1/2005

5. D. Gwizdalanka - Historia Muzyki. Podręcznik dla szkół muzycznych. Część I.
Podręcznik do nauki historii muzyki przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia.
Rzeczoznawcy: prof. dr hab. M. Podhajski, dr E. Zwolińska, dr hab. L. Polony, dr O. Katafiasz
Nr dopuszczenia: 2/2005

6. G. Szarecka - Muzykologia dla dzieci i młodzieży. Program autorski przedmiotu audycje muzyczne.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: dr T. Baranowski, dr G. Czetwertyńska, M. Łukaszewski, A. Bućko.
Nr dopuszczenia: 3/2005

7. T. Stachak - Gitara pierwsza klasa. Podręcznik do nauki gry na gitarze klasycznej.
Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: M. Kuciel,  I. Bodziak, R. Ziemlański, M. Zalewski, prof. A. Gruszka, prof. P. Zalewski.
Nr dopuszczenia: 1/2006

8. J. Szczechura, S. Wronko, P. Kierzkowski - Reklama wizualna. Program nauczania do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Sztuk Pięknych i Liceach Plastycznych.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych.
Rzeczoznawcy: dr G. Czetwertyńska i W. Jędrzejec
Nr dopuszczenia: 2/2006

9. E. Brzewska, T. Barszcz, P. Kraminer - Kaliciński, J. Mierzwiak, S. Żuchowski - Rysunek i malarstwo. Program nauczania do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Sztuk Pięknych i Liceach Plastycznych.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych. Rzeczoznawcy: dr G. Czetwertyńska i S. Baj
Nr dopuszczenia: 3/2006

10. R. Bojarski, W. Badowska-Twarowska, - Podstawy projektowania. Program nauczania do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Sztuk Pięknych i Liceach Plastycznych.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych.
Rzeczoznawcy: dr G. Czetwertyńska i W. Jędrzejec
Nr dopuszczenia: 4/2006

11. T. Sobieraj, R. L. Wierzbicki - Podstawy fotografii. Program nauczania do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Sztuk Pięknych i Liceach Plastycznych.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych.
Rzeczoznawcy: M. Kuciel,  I. Bodziak, R. Ziemlański, M. Zalewski, prof. A. Gruszka, prof. P. Zalewski.
Nr dopuszczenia: 5/2006

12. P. Goliszek, P. Kasprzak - Rzeźba. Program nauczania do realizacji w Ogólnokształcących Szkołach Sztuk Pięknych i Liceach Plastycznych.
Program nauczania przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych.
Rzeczoznawcy: dr G. Czetwertyńska i dr hab. H. Jelonek
Nr dopuszczenia: 6/2006

13. M. Wacholc - Kształcenie słuchu elementarne.
Program nauczania przedmiotu kształcenie słuchu, przeznaczony dla uczniów klas I-VI szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: dr B. Stencel, dr G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 7/2006

14. A. Kreiner-Bogdańska - W krainie muzyki (podręcznik i trzy zeszyty ćwiczeń)
Podręcznik do nauczania przedmiotu audycje muzyczne, przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: D. Szlagowska, I. Watten i prof. F. Wesołowski
Nr dopuszczenia: 8/2006

15. B. Osińska - Sztuka i czas. Od prehistorii do rokoka (tom I)
Podręcznik do nauczania przedmiotu historia sztuki w  ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, liceach plastycznych i policealnych szkołach plastycznych.
Rzeczoznawcy: I. Watten, P. Szubert, I. Winiewicz-Cybulska
Nr dopuszczenia: 1/2007

16. L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak - Nasza Muzyka 1 (wydanie II poprawione)
Podręcznik do nauczania przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika, uczniów klasy I, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i szkoły muzycznej I stopnia.
Rzeczoznawcy: M. Wajzner-Barska, H. Błaszczyk, H. Błaszczyk, I. Watten
Nr dopuszczenia: 2/2007

17. E. Hryniewicka, M. Kusińska, J. Machała, E. Marczyk, M. Niemczyk - Program nauczania harmonii
Program nauczania przedmiotu harmonia, przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i szkół muzycznych II stopnia.
Rzeczoznawcy: G. Czetwertyńska, K. Heering
Nr dopuszczenia: 3/2007

18. A. Dudek - Audycje muzyczne
Program nauczania przedmiotu audycje muzyczne, przeznaczony dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: D. Wilczak, G. Czetwertyńska
Nr dopuszczenia: 1/2008
  

19. A. Cwojdziński - Obrazki wyczarowane dźwiękami
Podręcznik do nauki gry na fortepianie, przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: M. Niemira, M. Ćwiklińska, O. Żmijewska, A. Pietrzak
Nr dopuszczenia: 2/2009
  

20. T. Stachak – Gitara ekstra klasa
Podręcznik do nauki gry na gitarze, przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
Rzeczoznawcy: J. Raczyński, D. Michałowski, I. Watten
Nr dopuszczenia: 1/2010

21. M Ryk – 61 etiud na flet

Podręcznik do nauczania gry na flecie, przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Rzeczoznawcy: M. Lange - Banaś, A. Jundziłł, M. Gudro - Homicka

Nr dopuszczenia: 1/2014
 

Zgodnie z art. 18 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 811) podręczniki do kształcenia w zawodzie, nie będą musiały być dostosowywane do warunków określonych w ustawie i zachowują dopuszczenie do użytku szkolnego.

Wykaz środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego znajduje się na stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej: www.cea.art.pl

 

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących

Wyposażenie uczniów szkół artystycznych z pionem ogólnokształcącym w podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących realizowane jest na takich samych zasadach jak w szkołach podstawowych i gimnazjach. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowe zasady wyboru podręczników przez nauczycieli i ustalania szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych będą wprowadzane sukcesywnie począwszy od roku szkolnego: 2014/2015 – w przypadku klasy I OSM I stopnia; 2015/2016 – w przypadku klasy IV OSM I st. i klasy I OSB, klasy I OSM II st., OSSP i klas I LP oraz klas IV OSM II, OSSP i klasy VII OSB.

 

W pozostałych klasach szkół do końca etapu edukacyjnego w tych szkołach, stosuje się dotychczasowe przepisy w zakresie ustalania zestawu podręczników.