Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” .

„Bezpieczna +” – wykaz szkół zakwalifikowanych do programu