Stypendia dla studentów i doktorantów

Stypendia dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia przyznaje od roku akademickiego 2015/2016 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z powyższym od tego roku nie ma już nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów za osiągnięcia w twórczości artystycznej.

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są na podstawie ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz:

- rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 lipca 2015 w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom ( Dz. U. z dnia 28 lipca 2015 r, poz. 1050)

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z dnia 28 lipca 2015 r., poz. 1051)

Studenci uczelni artystycznych, nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zainteresowani ubieganiem się o stypendium proszeni są o dokładne zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi i złożenie wniosków Rektorowi Uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w terminie określonym przez Rektora.

Rektorzy Uczelni składają wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do dnia 15 października.

Wzór wniosku do pobrania – stypendium dla studenta

Wzór wniosku do pobrania – stypendium dla doktoranta

 

Karta oceny wniosku doktoranckiego- Karta oceny wniosku doktoranckiego

Karta oceny wniosku studenckiego- Karta oceny wniosku studenckiego

 

Lista doktorantów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Lista doktorantów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lista studentów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Lista studentów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lista doktorantów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2017/2018

Lista studentów, stypendystów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2017/2018

 

Lista Ekspertów oceniających wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom- Lista Ekspertów oceniających wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom i doktorantom

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW - REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW - REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW