Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  udostępnia raport  z badań nad procesem wprowadzania podstawy programowej z plastyki i muzyki w polskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych wraz z materiałami infograficznymi.

Po zmianach jakie zaszły w podstawie programowej w 2009 roku, także w zakresie nauczania muzyki i plastyki w szkolnictwie powszechnym,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zleciło przeprowadzenie badania, które miało na celu zobrazować sytuację  nauczycieli oraz przedmiotów  artystycznych w procesie dydaktycznym.  Analiza forów internetowych tworzonych przez nauczycieli, stron internetowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale także ogólnopolskie badania sondażowe oparte na indywidualnych wywiadach, wspomaganych internetowo z nauczycielami  muzyki i plastyki dostarczyły wiedzy m.in. na temat wykształcenia pedagogów, wyposażenia pracowni oraz stosunku uczniów i rodziców do przedmiotów artystycznych.  Jest to pierwsze tego rodzaju badanie, które – mamy nadzieje – będzie interesujące zarówno dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i opiekunów, ale także animatorów i edukatorów kultury.   

Przywrócenie w 2008 roku, dzięki współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obowiązkowego nauczania muzyki i plastyki do programów szkolnych było ważnym krokiem na drodze do poprawienia jakości edukacji kulturalnej młodych Polaków. Ponadto w roku 2009 zapoczątkowano reformę programów nauczania, która objęła również przedmioty artystyczne. Nie istnieją jednak żadne badania pokazujące, jak zmiany te wpłynęły na faktyczny sposób realizacji edukacji kulturalnej w placówkach edukacyjnych. (…) Podstawowym celem przeprowadzonych przez nas, a zainicjowanych przez MKiDN, badań była analiza procesu wdrażania nowych podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, wprowadzonych w życie w roku szkolnym 2009/2010. Interesował nas przede wszystkim ten aspekt reformy, który związany był z plastyką i muzyką oraz z przedmiotami artystycznymi.

Materiały do pobrania:

Infografika - Kim jest nauczyciel przedmiotów artystycznych?

Infografika - Zachwiana hierarchia

Infografika -Organizacja i wyposażenie

Plastyka i muzyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Polsce – infografiki w formie zwartej

Raport końcowy z badań nad procesem wprowadzania nowej podstawy programowej z plastyki i muzyki