Zaopatrzenie Emerytalne Twórców

Przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, której zadaniem jest uznawanie działalności za twórczą lub artystyczną i ustalanie daty jej rozpoczęcia.

Komisja wydaje decyzje w sprawie uznania działalności za twórczą lub artystyczną i ustalenia daty jej rozpoczęcia na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie :

oraz

Decyzje podejmowane są w oparciu o następujące akty prawne:

Zainteresowani przesyłają do Komisji wypełniony formularz wniosku (do pobrania poniżej) oraz dokumenty potwierdzające czas i charakter wykonywanej działalności.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres:

KOMISJA DO SPRAW

ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO TWÓRCÓW

przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

telefon kontaktowy – (22) 42 10 124

Informacje dotyczące możliwości opłacania składek do ZUS przez twórców i artystów

Do pobrania

Wniosek - Zaopatrzenie Emerytalne Twórców