Praca w ministerstwie

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej można znaleźć pod adresem: https://nabory.kprm.gov.pl. Publikowane są tam informacje o naborach na wolne stanowiska w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny. Otwartość naboru do służby cywilnej oznacza, że informacja o naborze jest powszechnie dostępna i każdy kto spełnia wymagania może ubiegać się o stanowisko, a informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. Konkurencyjność naboru do służby cywilnej oznacza zaś, że jego wynikiem jest zatrudnienie osoby, której wiedza, umiejętności i inne kompetencje są najbardziej adekwatne do stanowiska, na które poszukuje się pracownika.

Więcej informacji

Serwis Służby Cywilnej Kancelarii Premiera

Do pobrania: