Dotacje podmiotowe

Dotacje podmiotowe - to wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. W przypadku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tego rodzaju dotacje udzielane są podmiotom takim jak:
* instytucje kultury
* instytucje filmowe
* wyższe szkoły artystyczne
* niepubliczne szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze

Dotacje podmiotowe na rok 2018

Dotacje podmiotowe na rok 2017

Dotacje podmiotowe na rok 2016

Dotacje podmiotowe na rok 2015

Dotacje podmiotowe na rok 2014

Dotacje podmiotowe na rok 2013

Dotacje podmiotowe na rok 2012

Dotacje podmiotowe na rok 2011

Dotacje podmiotowe na rok 2010

Dotacje podmiotowe na rok 2009

dotacje podmiotowe na rok 2008