Budżet ministerstwa

Sprawozdanie z wykonań budżetu oraz wykazy przyznanych dotacji celowych i podmiotowych.

BUDŻET MKIDN 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2017r.

BUDŻET MKIDN 2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2016r.

BUDŻET MKIDN 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2015r.

BUDŻET MKIDN 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2014r.

BUDŻET MKIDN 2013

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2013r.

BUDŻET MKIDN 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2012r.

BUDŻET MKIDN 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2011r.

BUDŻET MKIDN 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu cz. 24 i działu 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2010r.

BUDŻET MKIDN 2009

Podział wydatków budżetowych na 2009 rok określonych dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls) Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2009 rok

BUDŻET MKiDN 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu w cz. 24 oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2008 r. Podział wydatków budżetowych na 2008 rok określonych dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls)

BUDŻET MKiDN 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu w cz. 24 oraz dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego za 2007 r. Podział wydatków budżetowych na 2007 r. dla cz.24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (plik xls)

dotacje celowe

Środki finansowe, przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. wiecej

dotacje podmiotowe

Wydatki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu. więcej

Formularze

Do pobrania:

Formularz nowego zapotrzebowana, klasyfikacji zadaniowej, wykonania miernikow instytucji podleglych i wspolprowadzonych przez MKiDN

Wykaz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane w 2012r.