Stypendia zagraniczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów na zagraniczne stypendia artystyczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.

Informacje ogólne:

Rekrutacja:

Kontakt:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

Informacje dotyczące stypendiów zagranicznych, w których pośredniczy MKiDN:

Eliza Kujan, tel.: (22) 55 15 786, e-mail: eliza(dot)kujan@mkidn(dot)gov(dot)pl

Do pobrania:

MKiDN pośredniczy w naborze na stypendia zagraniczne wyłącznie w przypadku wymienionych poniżej krajów.

Terminy składania podań na rok 2018/2019:

   

Armenia

Informacja wkrótce

Egipt

Informacja wkrótce

Francja

Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2019/2020

Stypendia te skierowane są do polskich studentów, którzy ukończyli studia na swojej uczelni lub są na drugim roku studiów magisterskich i chcieliby kontynuować naukę w konserwatoriach lub wyższych specjalistycznych szkołach we Francji (muzyka, sztuki plastyczne, teatr, sztuka cyrkowa, kino).

Wszelkie informacje znaleźć można na stronie Instytutu Francuskiego, pod nw. linkami:

https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-studia-artystyczne

https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

UWAGA! W tym roku wnioski składane są elektronicznie – termin upływa 7 marca br. (godz. 23:59).

Grecja

Informacja wkrótce

Izrael

Stypendia strony izraelskiej na rok akademicki 2019/2020

Strona izraelska przyznaje m.in. 1 stypendium na 8-miesieczny (rok akademicki) pobyt naukowo–badawczy dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących m.in. dziedziny artystyczne. Stypendium obejmuje opłatę za studia i częściowo pokrywa koszty pobytu w Izraelu.

Lista uczelni, która obejmuje stypendium rządowe, dostępna jest na stronie Council of Higher Education of Israel: http://studyinisrael.che.org.il/

W chwili składnia dokumentów studenci muszą mieć ukończone studia pierwszego stopnia.

UWAGA!
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej przyjmuje wnioski kandydatów (wraz z wymaganymi załącznikami) do dnia 16 listopada 2018 roku (piątek).
Wniosek do pobrania na stronie MKiDN.
Kandydaci, którzy zostaną wstępnie zakwalifikowani do stypendium, zobowiązani będą do wypełnienia formularzy wymaganych przez stronę izraelską.

Japonia

 

Rozpoczęła się rekrutacja na stypendia Rządu Japońskiego. Strona japońska oferuje łącznie 7 stypendiów na studia podyplomowe (18-to lub 24-miesięczne), o które mogą ubiegać się również artyści.

Dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiował (studiuje) dotychczas.

Wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat. W momencie wyjazdu kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Pełna informacja o stypendiach dostępna jest po linkiem:

 

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/japonia

UWAGA!

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie dokumentów do MKiDN do 30 marca 2019 roku na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Wszyscy kandydaci, poza dokumentami składanymi w MKiDN, muszą również zarejestrować się w systemie NAWA do 30 marca 2019 roku.

https://programs.nawa.gov.pl/login

Rumunia

Informacja wkrótce

Serbia

Informacja wkrótce

Słowenia

Informacja wkrótce

Szwajcaria

Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2019/2020

O stypendia na staże artystyczne w Szwajcarii, wypłacane przez Rząd Szwajcarii, ubiegać się mogą m.in. studenci kierunków artystycznych i młodzi artyści do 35 roku życia.

Pełna informacja nt. stypendiów dla artystów dostępna jest pod linkiem:

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an/countrys-m---z.html   

Zainteresowani kandydaci proszeni są o bezpośredni kontakt z pracownikiem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, p. Elizą Kujan (tel. 22 55 15 786, eliza(dot)kujan@mkidn(dot)gov(dot)pl )

Termin składania wniosków w DEK: od 1 września do 15 listopada 2018 roku

Turcja

Informacja wkrótce


Lista krajów prowadzących bezpośredni nabór wniosków oraz linki do stron internetowych zawierających informacje nt. kryteriów ubiegania się o stypendia, warunków administracyjnych i finansowych oraz formularze zgłoszeniowe:

   

Austria

www.grants.at

Belgia

 

www.wbi.be/fr/bourses

Dania

http://iu.dk/

Finlandia

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships

Islandia

http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

Hiszpania

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

http://becas.universia.net

Meksyk

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/70-menu/menu-glowne/studenci/studenci-polscy/oferta-wyjazdowa/526-meksyk

Niemcy

www.daad.pl

Norwegia

www.rcn.no/is

Portugalia

www.instituto-camoes.pt

Szwecja

www.si.se

http://www.studyinsweden.se/Scholarships