Stypendia z budżetu


Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących kategoriach oraz dziedzinach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

 

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która złoży wniosek w terminie naboru do konkursu, według zasad zawartych w ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów zawierają załączniki, dołączone do ogłoszenia o danym konkursie. Są to: regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia elektronicznego formularza wniosku i obsługi systemu EBOI.

Informacje telefoniczne dotyczące konkursów o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury udzielane są przez następujące osoby:

Anna Bochman – tel. 22 42 10 578
Dorota Pracka – tel. 22 42 10 332

oraz pod adresem: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

UWAGA!
Indywidualne konsultacje w siedzibie Ministerstwa, mogą mieć miejsce jedynie po wcześniejszym umówieniu (telefonicznie lub mailowo) konkretnego terminu.


 

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2019/II

 
Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką  nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.
 

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

 
 

Archiwalne ogłoszenia o konkursach oraz ich rozstrzygnięciach

Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r.

W dniu 21 grudnia 2018 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r., ogłoszony 20 sierpnia 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

DANE ARCHIWALNE

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2019 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

DANE ARCHIWALNE

Rozstrzygnięcie Konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II

W dniu 29 czerwca 2018 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II, ogłoszony 9 marca 2018 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

DANE ARCHIWALNE

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018/II

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

W dniu 29 grudnia 2017 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r., ogłoszony 4 września 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

 

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów.

Przejdź do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

29 czerwca 2017 r. decyzją Ministra KiDN, rozstrzygnięty został Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II, ogłoszony 31 marca 2017 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612).

Zgodnie z § 4.2 rozporządzenia, poniżej opublikowano listę osób, które otrzymały stypendia Ministra KiDN na 2017/II r.

Lista stypendystów

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2017/II

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1
Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia Wniosku i obsługi systemu EBOI znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Stypendyści Ministra KiDN na 2017 r. – ogłoszenie wyników

Ogłoszony 1 września 2016 r. konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. został rozstrzygnięty.

30 grudnia 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 183 stypendia na 2017 r., finansowanych z budżetu MKiDN:

 • 123 stypendia roczne
 • 3 stypendia dziewięciomiesięczne
 • 1 stypendium ośmiomiesięczne
 • 53 stypendia półroczne
 • 2 stypendia pięciomiesięczne
 • 1 stypendium czteromiesięczne

Komisja, przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom, w których przyznawane są stypendia (30 osób).

Lista stypendystów na 2017 r.

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r.

1 września 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie naboru konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2017 r. 

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. Urz. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia  mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
 2. półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 3. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 30 września 2016 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2017 r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) podpisane Potwierdzenie Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu1 wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

UWAGA!:

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Wniosku, który został wypełniony i przesłany za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie EBOI.

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI roboczą wersją Wniosku, oznaczoną znakiem wodnym „wersja robocza”.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 1 września do 30 września 2016 r.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm2 bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”, oraz stypendia przyznane w „Konkursie stypendialnym na stworzenie scenariusza filmu fabularnego z zakresu historii Polski”);
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 12) oraz zarządzeniem Ministra z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 30). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2016 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia Wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie Złożenia Wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio (do 300 MB!) Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Z dopiskiem: Stypendia na 2017 r.

Konsultacje, dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

22 41 88 325; 22 41 88 326; 22 41 88 328.

oraz pod adresem mailowym: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

1 Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2 Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

Stypendyści Ministra KiDN na rok 2016/II – ogłoszenie wyników

Ogłoszony 14 marca 2016 r., konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r., został rozstrzygnięty.

30 czerwca 2016 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 71 stypendiów na II połowę 2016 r., finansowanych z budżetu MKiDN:

 • 67 stypendiów półrocznych
 • 1 stypendium pięciomiesięczne
 • 2 stypendia czteromiesięczne
 • 1 stypendium trzymiesięczne

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom, w których przyznawane są stypendia (30 osób).

Pełna lista stypendystów na rok 2016/II

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2016/II

16 marca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie II naboru konkursu o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2016/II.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia  mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.;
 2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 15 kwietnia 2016 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na rok 2016/II. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) wydruk Potwierdzenia Złożenia Wniosku o przyznanie stypendiów z budżetu1 wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio Wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

UWAGA!: Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania portfolio znajdują się w Regulaminie Konkursu (§ 11 ust. 1 pkt 3).

Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do Potwierdzenia Złożenia Wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio Wnioskodawcy.

UWAGA!

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Wniosku, który został wypełniony i przesłany za pośrednictwem Elektronicznego Formularza w systemie EBOI.

Dokument „Potwierdzenie Złożenia Wniosku” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI roboczą wersją Wniosku, oznaczoną znakiem wodnym „wersja robocza”.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 16 marca do 15 kwietnia 2016 r.

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia Złożenia Wniosku oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm2 bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”);
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej Zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. (poz. 12), w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia Wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Elektroniczny Formularz znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznego Formularza, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie Złożenia Wniosku oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na rok 2016/II

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

(22) 42 10 128; (22) 42 10 228; (22) 42 10 584.

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

W okresie od 21 do 30 marca 2016 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.30:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 3. warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie lub elektronicznie: tel.: (22) 42 10 128; (22) 42 10 228; (22) 42 10 584, e-mail: stypendia@mkidn.gov.pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • nazwa dziedziny:
 • problem wymagający wyjaśnienia:
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-15.30, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

1 Jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2 Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

Stypendyści Ministra KiDN na 2016 r. – ogłoszenie wyników

Ogłoszony 14 sierpnia 2015 r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r., został rozstrzygnięty.

30 grudnia 2015 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 185 stypendiów na 2016 r., finansowanych z budżetu MKiDN:

 • 99 stypendiów rocznych;
 • 4 stypendia dziesięciomiesięczne;
 • 14 stypendiów dziewięciomiesięcznych;
 • 67 stypendiów półrocznych;
 • 1 stypendium czteromiesięczne.

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom, w których przyznawane są stypendia (30 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na 2016 r., wynosi 5.280.000 zł.

Pełna lista stypendystów na 2016 r.

Konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r. w naborze do 14 września 2015 r.

14 sierpnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2016 r.

Stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) dostępnego pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/612/1

Przedmiotem konkursu są stypendia  mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami  na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

 1. roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.;
 2. półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.;
 3. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 14 września 2015 r., zgodnie z Regulaminem konkursu złoży wniosek, opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl), z wykorzystaniem formularza pt. Elektroniczna Aplikacja o przyznanie stypendiów z budżetu Ministra KiDN na 2016r. Jednocześnie do MKiDN należy dostarczyć (osobiście bądź pocztą) wydruk Potwierdzenia złożenia Aplikacji o przyznanie stypendiów z budżetu1 wraz z wymaganym załącznikiem tj.:

 • nośnikiem elektronicznym, który zawiera portfolio wnioskodawcy, o objętości nie przekraczającej 300 MB,

Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

UWAGA!

Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI.

Dokument „Potwierdzenie złożenia Aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI roboczą wersją Aplikacji, oznaczoną znakiem wodnym „wersja robocza”;

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa od 14 sierpnia do 14 września 2015 r.

Termin składania wniosków upływa 14 września 2015 r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania Potwierdzenia złożenia Aplikacji oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową Potwierdzenia złożenia Aplikacji oraz nośnika elektronicznego do Ministerstwa KiDN. Liczy się data stempla pocztowego.

O stypendia nie może wnioskować osoba, która:

 1. w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem lub jest studentem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18k w związku z pkt. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późn. zm2 bez względu na kierunek i tryb kształcenia;
 2. w momencie ogłoszenia konkursu kształci się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia;
 3. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister (stypendia z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendia Aktywność obywatelska oraz stypendia przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury w programach „Młoda Polska” i „Gaude Polonia”);
 4. w momencie ogłoszenia konkursu realizuje przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane z Funduszu Promocji Twórczości;
 5. realizowała przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowane z Funduszu Promocji Twórczości – przed upływem dwóch lat od dnia rozliczenia tego stypendium;
 6. została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister lub finansowanego z Funduszu Promocji Twórczości, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

Oceny formalnej wniosków dokonuje Organizator konkursu w terminie do 60 dni od daty zakończenia naboru wniosków. Ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji (powołanej zarządzeniem Ministra z dnia 7 marca 2014 r. (poz. 12), w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury). Stypendia przyznawane są decyzją Ministra na podstawie rekomendacji Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2015 r.

Listy osób, które otrzymały stypendia w  naborze wniosków, publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa nie później niż po dwóch tygodniach od daty decyzji Ministra.

Regulamin konkursu, wzór umowy stypendialnej, wzór formularza sprawozdania, karta oceny, opis dziedzin oraz instrukcje wypełnienia wniosku i obsługi systemu EBOI stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia i można je pobrać poniżej.

Formularz elektronicznej aplikacji znajduje się w systemie EBOI: esp.mkidn.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z dokumentacja konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Potwierdzenie złożenia aplikacji oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2016 r.

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

tel.: 22 42 10 228

e-mail: stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

W okresie od 14 sierpnia do 28 sierpnia 2015 r. w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00:

 1. prowadzone są dyżury konsultacyjne, podczas których zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia;
 2. zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić poprawność dokumentów pod względem formalnym (przed ich dostarczeniem do Biura Podawczego MKiDN);
 3. warunkiem udziału w konsultacjach jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – (22) 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail - stypendia@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • nazwa dziedziny:
 • problem wymagający wyjaśnienia:
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

1 jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

2 Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

Informacje o naborze na 2015 r.

Stypendyści Ministra na 2015r. - ogłoszenie wyników

Ogłoszony 11 września 2014r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2015r., został rozstrzygnięty.

18 grudnia 2014r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzata Omilanowska, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznała 170 stypendiów na 2015r., finansowanych z budżetu MKiDN:

 • 60 stypendiów dwunastomiesięcznych,
 • 1 stypendium jedenastomiesięczne,
 • 38 stypendiów dziewięciomiesięcznych,
 • 3 stypendia ośmiomiesięczne,
 • 66 stypendiów sześciomiesięcznych,
 • 1 stypendium czteromiesięczne,
 • 1 stypendium trzymiesięczne.

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom w których przyznawane są stypendia (łącznie 30 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na 2015r., wynosi 4.500.000zł.

Osoby które uzyskały stypendium otrzymają pisemne zawiadomienie wraz z kompletem dokumentów i umową stypendialną. Informacja o wysłaniu dokumentów zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail używany do rejestracji w systemie EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pełna lista stypendystów na 2015 r.

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11 września 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2015r. Nabór trwa do 13 października 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2015r., zachęcamy do składania wniosków.

Informujemy, że w tym konkursie zostaną przyznane stypendia półroczne także na II połowę 2015r. – będzie to jedyny konkurs o stypendia z budżetu na 2015r.

Przedmiotem konkursu są stypendia - świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.
Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.
W konkursie można wnioskować o stypendia:

 1. roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.;
 2. półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.;
 3. półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r.;
 4. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od  1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji. Dopuszcza się umieszczenie linków do materiałów audio i video w plikach umieszczonych na nośniku elektronicznym.

UWAGA! Rekomendacje nie są wymaganym załącznikiem do wniosku. Mogą natomiast zostać załączone do portfolio wnioskodawcy.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium, wytyczne dla właściwego przygotowania poszczególnych elementów wniosku stypendialnego.

Osoby posiadające konto w systemie EBOI proszone są o weryfikację aktualności danych osobowych oraz kontaktowych w zakładce „Moje Konto”. Sposób aktualizacji danych opisany został w instrukcji krok po kroku.

Potwierdzenie złożenia aplikacji, nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Z dopiskiem: Stypendia na 2015r.

Termin składania wniosków upływa 13 października 2014r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 31 grudnia 2014r.

Dokumenty  do pobrania:

Kontakt

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: 22 42 10 228 e-mail: stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia.
Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.
Dodatkowo w okresie od 11 września 2014r. do 25 września 2014r., przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN, zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym, podczas dyżurów konsultacyjnych prowadzonych w MKiDN. Warunkiem weryfikacji wniosku jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail : stypendia2015@mkidn(dot)gov(dot)pl
W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko…………………………………
 • tel. do kontaktu………………………………….
 • problem wymagający wyjaśnienia………………………..
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informacja o naborze na II połowę 2014r.

Stypendyści Ministra na II połowę 2014r. – ogłoszenie wyników

Ogłoszony 17 marca 2014r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2014r., został rozstrzygnięty.

16 czerwca 2014r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji, przyznał 104 stypendia na II połowę 2014r., finansowanych z budżetu MKiDN:

 • 102 stypendia półroczne, obejmujących okres od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014r.,
 • 1 stypendium pięciomiesięczne obejmujące okres od 1 lipca 2014 do 30 listopada 2014r.
 • 1 stypendium czteromiesięczne od 1 lipca 2014 do 31 października 2014r.

Komisja przygotowując listę rekomendowanych wniosków, kierowała się punktacją przyznaną przez ekspertów, powołanych ze środowisk twórczych, grona naukowego i instytucji podległych MKiDN, których działalność odpowiada dziedzinom w których przyznawane są stypendia (łącznie 31 osób).

Łączna kwota stypendiów przyznanych w konkursie na II połowę 2014r., wynosi 1.863.000zł

Stypendia będą wypłacane od 10 sierpnia 2014r. (w sierpniu wypłacane będzie łącznie stypendium za miesiące lipiec i sierpień).

Osoby które otrzymały stypendium zostaną poinformowane pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail użyty do rejestracji w systemie EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pełna lista stypendystów na II połowę 2014 r.

Konkurs o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II połowę 2014r.

Szanowni Państwo! Informujemy, iż związku z problemami technicznymi, które pojawiły się w systemie EBOI (konkurs o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II połowę 2014r.) termin składania wniosków ulega wydłużeniu. Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2014r.

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

17 marca 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II połowę 2014 r. Nabór trwa  do 14 kwietnia 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na II połowę 2014 r., zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są stypendia - świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z następujących kategoriach:

 • Kategoria 1: stypendia twórcze
  Dziedziny:
  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa.
 • Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
  Dziedziny:
  1. animacja i edukacja kulturalna,
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.
Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

 1. półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.;
 2. mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące czas od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r..

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • skany 2 rekomendacji – wystawione i podpisane przez osoby uznane w danej dziedzinie dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku stypendialnego,  załączone do Elektronicznej Aplikacji;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji;
 • papierowe kopie 2 rekomendacji - których skany zostały załączone do Elektronicznej Aplikacji, przesłane pocztą, bądź dostarczone do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium, wytyczne dla właściwego przygotowania poszczególnych elementów wniosku stypendialnego.

Osoby posiadające konto w systemie EBOI proszone są o weryfikację aktualności danych osobowych oraz kontaktowych w zakładce „Moje Konto”. Sposób aktualizacji danych opisany został w instrukcji krok po kroku.

Potwierdzenie złożenia aplikacji,  nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy oraz dwie papierowe kopie dwóch  rekomendacji prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na II połowę 2014r.

Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2014r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2014r.

Dokumenty  do pobrania:

Kontakt

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: 22 42 10 228 e-mail: stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Dodatkowo w okresie 17 marca do 31 marca 2014 r., przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN, zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym, podczas dyżurów konsultacyjnych. Warunkiem weryfikacji wniosku jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail : stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl
W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko
 • tel. do kontaktu
 • problem wymagający wyjaśnienia
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informacje o naborze na 2014r.

Szanowni Państwo,

Ogłoszony 21 sierpnia 2013r., konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2014r., został rozstrzygnięty.

Minister Bogdan Zdrojewski, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, przyznał 107 stypendiów na 2014r.

Przedmiotem konkursu były stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury.

W konkursie o stypendia na 2014r., przyznano 107 stypendiów na kwotę 3.096.000zł:

 • 63 stypendia roczne, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r.,
 • 38 stypendiów półrocznych, obejmujących okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r.,
 • 1 stypendium dziesięciomiesięczne,
 • 3 stypendia dziewięciomiesięczne,
 • 1 stypendium ośmiomiesięczne,
 • 1 stypendium trzymiesięczne.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą wypłacane od 1 stycznia 2014r. (w lutym wypłacane będzie łącznie stypendium za miesiące styczeń i luty).

Osoby które otrzymały stypendium zostaną poinformowane pisemnie, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail użyty do rejestracji w systemie EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pełna lista stypendystów na 2014 r.

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21 sierpnia 2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.  Nabór trwa  do 24 września 2013r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2014 r., zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne,
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami,
 8. twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna,
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Przedmiotem konkursu są:

 1. stypendia roczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
 2. stypendia półroczne obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.;
 3. stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r..

Uwaga! Konkursem nie są objęte stypendia półroczne, których okres realizacji przedsięwzięcia przypada w terminie od 1 lipca 2014r. do 31 grudnia 2014r. oraz stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, których rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przypada z dniem 1 lipca 2014 r.

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl . Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;
 • skany 2 rekomendacji – wystawione i podpisane przez osoby uznane w danej dziedzinie dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku stypendialnego,  załączone do Elektronicznej Aplikacji;
 • potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście;
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) -  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji;
 • papierowe kopie 2 rekomendacji - których skany zostały załączone do Elektronicznej Aplikacji, przesłane pocztą, bądź dostarczone do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z dokumentacją konkursową, w tym w szczególności z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium, wytyczne dla właściwego przygotowania poszczególnych elementów wniosku stypendialnego.

Potwierdzenie złożenia aplikacji,  nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy oraz dwie papierowe kopie 2 rekomendacji prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na 2014r.

Termin składania wniosków upływa 24 września 2013r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Informacje o Komisji

Dokumenty do pobrania:

Kontakt:

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161; 22 42 10 584

e-mail: stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Dodatkowo w okresie od 21 sierpnia do 4 września 2013 r., przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN, zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym, podczas dyżurów konsultacyjnych. Warunkiem weryfikacji wniosku jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail : stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko
 • tel. do kontaktu
 • problem wymagający wyjaśnienia
 • preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku).

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informacje o naborze na II połowę 2013r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że ogłoszony 4 marca 2013r. Konkurs o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2013r., został rozstrzygnięty.

Minister Bogdan Zdrojewski, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury,  przyznał 76 stypendiów na II połowę 2013r.

Przedmiotem konkursu były stypendia twórcze oraz  stypendia z zakresu upowszechniania kultury.

W konkursie złożono 401 wniosków.

Przyznano stypendia  na kwotę 1 347 000 zł:

 • 73 stypendiów półrocznych, obejmujących okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013r.,
 • 1 stypendium pięciomiesięczne, obejmujące okres od 1 lipca do 30 listopada 2013r.,
 • 2 stypendia trzymiesięczne, obejmujące okres od 1 lipca  do 30 września 2013r.

Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą wypłacane od sierpnia 2013r. (w sierpniu wypłacane będzie łącznie stypendium za miesiące lipiec i sierpień).

Osoby które otrzymały stypendium zostaną poinformowane pisemnie, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail użyty do rejestracji w systemie EBOI.

Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

Dokumenty do pobrania:Informacja archiwalna o naborze do 2 kwietnia 2012r.

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4 marca 2013r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie o konkursie o stypendia twórcze oraz o stypendia z zakresu upowszechniania kultury na II połowę 2013r. Nabór trwa do 2 kwietnia 2013r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2013 r., zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są stypendia - mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami - na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

 1. Kategoria 1: stypendia twórcze,
  Dziedziny:
  1. literatura,
  2. sztuki wizualne.
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami.
  8. twórczość ludowa;
 2. Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
  Dziedziny:
  1. animacja i edukacja kulturalna.
  2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.

Przedmiotem konkursu są:

 1. Stypendia półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.;
 2. Stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane od 1 lipca 2013 na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące.

Uwaga!

Względem poprzednich naborów, zmianom uległy zasady ubiegania się o stypendia. Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

 • formularz elektronicznej aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl). Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI.
   
 • skany minimum 2 rekomendacji – wystawione i podpisane przez osoby uznane w danej dziedzinie dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku stypendialnego, załączone tylko w wersji elektronicznej do Elektronicznej Aplikacji;
   
 • Potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia aplikacji, wydrukowany, własnoręcznie podpisany przez Wnioskodawcę przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście.
   
 • nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) - zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji;

Potwierdzenie złożenia aplikacji oraz nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy prosimy kierować na adres organizatora konkursu:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na II połowę roku 2013

Termin składania wniosków upływa 2 kwietnia 2013r.:

 1. do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego;
 2. do godz. 23.59 w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, Instrukcją Krok po Kroku, oraz Instrukcją wypełnienia Elektronicznej Aplikacji, w których w szczegółowy sposób opisane zostały m.in. zasady aplikowania o stypendium.

Informacje o Komisji
 

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

29 marca 2013 r. informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN pod nr. telefonu 22 42 10 512  od godz. 13.00 do 16.00

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161; 22 42 10 584

e-mail: stypendia2013@mkidn(dot)gov(dot)pl

Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Dodatkowo przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu nowych zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie  - 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail -  stypendia2013@mkidn(dot)gov(dot)pl

W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje: 

 • Imię i nazwisko:
 • tel. do kontaktu:
 • Problem wymagający wyjaśnienia:
 • Preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku):

Uwaga! Rejestracja na konsultacje wymaga potwierdzenia ze strony MKiDN. W zależności od dostępności miejsc na dany dzień konsultacji, MKiDN zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego niż wskazany podczas rejestracji terminu konsultacji.

Informacje o I naborze na 2013r. (w tym dokumenty do pobrania)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż konkurs na stypendia został rozstrzygnięty. Pełna lista stypendystów znajduje się poniżej
.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2012r. rozporządzenia Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612) zastosowano następującą procedurę oceny merytorycznej wniosków:

 • wnioski, które wpłynęły do 30 czerwca 2012r zostały rozpatrzone według przepisów, określonych w obowiązującym do dnia 1 lipca 2012r. rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2000r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów oraz  przepisów wynikających z  Decyzji nr 9 MKiDN z dnia 17 maja 2010r.
   
 • wnioski złożone w naborze do 31 sierpnia zaopiniowano  na posiedzeniu Komisji w dniach 26-27 listopada zgodnie z rozporządzeniem Ministra KiDN z dnia 24 maja 2012r.
  Komisja powołana została na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury.
  Informacje o Komisji

Łącznie przyznano stypendia  na kwotę 2 844 000zł:

 • 36 stypendiów rocznych, obejmujących okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.,
 • 83 stypendia półroczne, obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.,
 • 1 stypendium dziewięciomiesięczne, obejmujące następujące po sobie 9 miesięcy w 2013r.,
 • 4 stypendia trzymiesięczne, obejmujące następujące po sobie 3 miesiące w 2013r.

Stypendia będą wypłacane od lutego 2013r. (w lutym wypłacane będzie łącznie stypendium za miesiące styczeń i luty)

WYNIKI NABORU

Informacja archiwalna o naborze do 31 sierpnia 2012r:

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

25 lipca 2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu „Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Nabór trwa  do 31 sierpnia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2013 r., zachęcamy do składania wniosków.
Przedmiotem konkursu są stypendia, mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze,
Dziedziny:

 1. literatura,
 2. sztuki wizualne.
 3. muzyka,
 4. taniec,
 5. teatr,
 6. film,
 7. opieka nad zabytkami.
 8. twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:

 1. animacja i edukacja kulturalna.
 2. zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2012 r.

Dokumenty  do pobrania:

Dodatkowe informacje:
tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 584