Stypendia

 

Stypendia z budżetu

O stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą starać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem (w tym twórczością ludową) i animacją kultury oraz opieką nad zabytkami. więcej

Thesaurus Poloniae

Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury. więcej

Stypendia zagraniczne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi rekrutację kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej.
więcej