Fundusze Europejskie

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako beneficjent Funduszy Europejskich, realizuje obecnie projekt związany z wdrażaniem programów polityki spójności 2014-2020 w Polsce.

W załączonej tabeli znajduje się szczegółowy opis wdrażanego projektu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypełnia w ten sposób obowiązek zapisany w załączniku XII, pkt 2.2, ppkt 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

 

Logotyp Fundusze Europejskie

 

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, obecnie realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Liczba porządkowa

Program

Tytuł

Opis projektu

Wartość projektu w PLN

Wartość unijnego dofinansowania w PLN

Data przyznania dofinansowania

1.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Plan działań sektora kultura na lata 2017-2018

Celem projektu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania PO IiŚ przez MKiDN, jako IP dla VIII osi PO IiŚ 2014-2020. W ramach projektu przewidziana jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału MKiDN, zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu oraz skuteczną ewaluację, informację i promocję. Aby osiągnąć ww. cele w ramach projektu przewidziana jest realizacja zadań z zakresu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli, ewaluacji, a także informacji i promocji.

5 755 000,00

4 891 750,00

11.01.2017