Muzyka

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Muzyka

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. 

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!.

Do pobrania

Kontakt

UWAGA! ZMIANA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM! Potwierdzenia złożenia wniosku należy przesłać na poniższy adres.


Instytut Muzyki i Tańca
ul. Fredry 8,
00-097 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16

zgloszenia@mkidn(dot)sputnik(dot)pl