Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Rozstrzygnięcie naboru w programach Ministra KiDN dotyczących opieki nad miejscami pamięci narodowej.

W ramach programu ministra „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” dofinansowano 59 zadań. Realizacja 41 z nich była możliwa dzięki zwiększeniu z 2 000 000 zł do 4 000 000 zł  budżetu programu decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wśród projektów wybranych do realizacji w 2018 znalazły się m.in. następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa upamiętnienia postaci działacza studenckiego Stanisława Pyjasa w Krakowie (wniosek Fundacji studentów i absolwentów UJ „Bratniak”) dofinansowany kwotą 200 000 zł
2. Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na cmentarzu Marynarki Wojennej RP w Gdyni Oksywiu (wniosek Gminy Miasta Gdynia) dofinansowany kwotą 200 000 zł
3. Budowa Kwatery Pamięci 18 podkomendnych admirała Unruga na Cmentarzu Marynarki Wojennej RP w Gdyni Oksywiu (wniosek Gminy Miasta Gdynia) dofinansowany kwotą 200 000 zł
4. Zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja „Klisze Pamięci” w Harmężach (wniosek Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwektualnych) dofinansowany kwotą 160 000 zł
5. Remont cmentarza Legionistów w Jastkowie (wniosek gminy Jastków) dofinansowany kwotą 200 000 zł
6. Budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie (wnioskodawca Stowarzyszenie Imienia Ignacego Daszyńskiego) dofinansowany w dwóch zadaniach kwotą 267 690 zł

W Ramach programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” dofinansowano 20 zadań, w tym:

1: Działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Plaszow jako część Trasy Pamięci (wniosek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa),  dwuletnie zadanie dofinansowane kwotą 792 000 zł
2. Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozy zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (wniosek Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie), dwuletnie zadanie dofinansowane kwotą 500 000 zł
3. Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej (wniosek Muzeum Niepodległości w Warszawie), dofinansowane kwotą 280 800 zł
 

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Dziedzictwa Kulturowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 zgloszenia@mkidn(dot)sputnik(dot)pl