Film

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii,  jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Film.

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że począwszy od roku 2019 instytucją zarządzającą programem Film jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Potwierdzenia złożenia wniosku do programu powinny być przesyłane na adres FINA podany niżej. Nie dotyczy to beneficjentów, którzy otrzymali dotacje wieloletnie w latach 2017-2018. Dokumentacje dotyczące tych zadań nadal należy przesyłać do MKiDN. Szczególe informacje w tej sprawie zostały zawarte w regulaminie programu.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Do pobrania

Kontakt

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny,
ul. Wałbrzyska 3/5,
02-739 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Program FILM”

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Programu Film można przesyłać na adres e-mail: programfilm@fina(dot)gov(dot)pl

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 pod numerem telefonu 22 182 47 69, przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
zgloszenia@mkidn(dot)sputnik(dot)pl