Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Nabór zamknięty

Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór w terminie późniejszym

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór zamknięty

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wyniki naboru

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór w terminie późniejszym

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nabór zamknięty

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór w terminie późniejszym

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Wyniki naboru

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty