Kultura Dostępna w bibliotekach

Biblioteki stanowią podstawową tkankę kultury w regionach, a także często instytucję pierwszego kontaktu z kulturą. Są głównym, obok zakupów własnych, źródłem lektur dla czytelników w każdym wieku.  Mają też niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym, ponieważ przyczyniają się do budowy poczucia wspólnoty i tworzenia przestrzeni aktywności kulturalnej.  Osadzone w kulturze lokalnej, mają możliwość realizowania zadań kulturalnych, edukacyjnych, upowszechnieniowych czy animacyjnych w bezpośrednim odniesieniu do potrzeb społecznych.

W ostatnich latach placówki bardzo się zmieniły, polepszyły swoje warunki lokalowe - nie tylko funkcjonalność, ale także estetykę. Stało się tak dzięki programowi BIBLIOTEKA+. „Infrastruktura bibliotek”  2011 – 2015. Jego celem było przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.  Na budowę lub modernizację 245 bibliotek gminnych rząd przeznaczył 150 mln zł. 

Biblioteki otrzymują od resortu także wsparcie na zakup nowości.  W tym roku - 25 mln zł.  W roku ubiegłym z dofinansowania skorzystało 2,4 tys. placówek z całego kraju - kupiono dzięki temu 1 mln nowych książek.