Kultura Dostępna dla dużych rodzin

262 muzea, 40 kin, 22 teatry, 32 galerie sztuki, 3 filharmonie i 3 opery są wśród 367 instytucji z katalogu „Kultura” uczestniczących w programie Karta Dużej Rodziny.

Obecnie dokument obowiązuje m.in. w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie i Kielcach, w Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Nauki Kopernik, Kopalni Soli Wieliczka, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Cricotece i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Muzeum Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Ponadto ulgi proponują Opera i Filharmonia Podlaska oraz Opera Krakowska, a także teatry: im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem,  Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Stary w Lublinie i Wierszalin w Supraślu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą z niej korzystać dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wykaz uprawnień oraz instytucji i podmiotów je przyznających znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl