ZABYTEK ZADBANY

„Zabytek Zadbany” to doroczny konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Od 2011 roku za przebieg konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs stawia sobie za cel upowszechnianie najlepszych przykładów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Dodatkowo niesie walor edukacyjny poprzez popularyzację wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury w trakcie ich użytkowania oraz prowadzonych remontów i adaptacji. Celem konkursu jest również promowanie właściwego użytkowania zabytkowych obiektów, ochrony „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli wraz z otoczeniem, które nierzadko także wpisane jest do rejestru zabytków.

W konkursie udział brać mogą właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Ocenie Jury podlega jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury.

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych
  4. Architektura i budownictwo drewniane
  5. Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/


ARCHIWUM KONKURSOWE:

Corocznie laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” poznajemy podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków organizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS  1983 r i  wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem obchodów jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony kulturowego dziedzictwa i uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do ochrony, opieki i upowszechniania wiedzy o zabytkach. Na całym świecie MDOZ obchodzony jest 18 kwietnia.