Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje uprawnienia rzeczoznawcy w określonej dziedzinie opieki nad zabytkami.

Powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rzeczoznawca ma prawo do wydawania merytorycznych ocen i opinii w sprawach związanych z ochroną zabytków na rzecz organów ochrony zabytków, organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury, Policji, organów administracji celnej, Straży Granicznej, organów kontroli skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uprawnienia rzeczoznawcy nadawane są w następujących dziedzinach:

1) archeologia;

2) architektura i budownictwo;

3) urbanistyka;

4) krajobraz kulturowy;

5) malarstwo;

6) grafika;

7) rzeźba, detal architektoniczny i powierzchnie architektoniczne;

8) rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa;

9) instrumenty muzyczne;

10) materiały biblioteczne i archiwalne;

11) zabytki techniki;

12) parki, ogrody i cmentarze;

13) zabezpieczenie techniczne zabytków;

14) ocena i wycena zabytków ruchomych.

 

Lista aktualnych rzeczoznawców Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Lista rzeczoznawców MKiDN