Pomniki Historii

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W treści prezydenckiego rozporządzenia wyszczególnia się cechy danego zabytku świadczące o jego najwyższej wartości, określa się precyzyjnie jego granice i zamieszcza schematyczną mapkę obiektu.

Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. Do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 81 zabytkom. Z każdym rokiem, lista najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.


Lista obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii uporządkowana alfabetycznie:
PEŁNA NAZWA POMNIKA HISTORII W ROZPORZĄDZENIU

 1. Białystok – zespół kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla i św. Rocha
 2. Biskupin – rezerwat archeologiczny
 3. Bochnia – kopalnia soli
 4. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary
 5. Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej
 6. Brzeg – Zamek Piastów Śląskich z renesansową bramą i kaplicą zamkową pod wezwaniem św. Jadwigi – nekropolią Piastów
 7. Chełmno – stare miasto
 8. Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym
 9. Częstochowa – Jasna Góra, zespół klasztoru oo. Paulinów
 10. Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy
 11. Duszniki Zdrój - Młyn papierniczy
 12. Frombork – zespół katedralny
 13. Gdańsk – miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku
 14. Gdańsk – pole bitwy na Westerplatte
 15. Gdańsk – Twierdza Wisłoujście
 16. Gdańsk- Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności
 17. Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko-katedralny
 18.  Gdynia - historyczny układ urbanistyczny śródmieścia
 19. Gliwice – radiostacja
 20. Gniezno – katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
 21. Gostyń - Głogówko zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri
 22. Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny
 23. Góra Św. Anny – komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy
 24. Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły
 25. Grunwald - Pole Bitwy
 26. Janów Podlaski – Stadnina Koni
 27. Jawor – kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego, zwany Kościołem Pokoju
 28. Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego
 29. Kamień Pomorski – zespół katedralny
 30. Kanał Augustowski - droga wodna
 31. Kanał Elbląski
 32. Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny
 33. Katowice – osiedle robotnicze Nikiszowiec
 34. Kazimierz Dolny
 35. Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedra
 36. Klępsk – Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
 37. Kołbacz – założenie dawnego klasztoru Cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej
 38. Koszuty – zespół dworsko – parkowy
 39. Kotlina Jeleniogórska - pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej
 40. Kozłówka - zespół pałacowo-parkowy
 41. Kórnik – zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli
 42. Kraków – historyczny zespół miasta
 43. Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem
 44. Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowy
 45. Krzemionki k. Ostrowca Świętokrzyskiego – kopalnie krzemienia z okresu neolitu
 46. Krzeszów – zespół dawnego opactwa Cystersów
 47. Kwidzyn – zespół katedralno – zamkowy
 48. Ląd – zespół dawnego opactwa cysterskiego w Lądzie nad Wartą
 49. Legnickie Pole – pobenedyktyński zespół klasztorny
 50. Leżajsk – zespół klasztorny oo. Bernardynów
 51. Lidzbark Warmiński  – zamek biskupów warmińskich
 52. Lubiń - zespół opactwa Benedyktynów
 53. Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny
 54. Łańcut – zespół zamkowo-parkowy
 55. Łęknica – Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym
 56. Łowicz – Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 57. Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego
 58. Malbork – zespół zamku krzyżackiego
 59. Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny
 60. Nysa – zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy
 61. Oblęgorek – pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 62. Olesno – kościół odpustowy pod wezwaniem św. Anny
 63. Ostrów Lednicki
 64. Ozimek – żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew
 65. Paczków – Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji
 66. Pelplin – zespół pocystersko-katedralny
 67. Płock – Wzgórze Tumskie
 68. Poznań - historyczny zespół miasta
 69. Przemyśl – Twierdza Przemyśl
 70. Przemyśl – zespół staromiejski
 71. Pułtusk – kolegiata pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie
 72. Racławice – teren historycznej Bitwy Racławickiej
 73. Radruż – zespół cerkiewny
 74. Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
 75. Rydzyna – założenie rezydencjonalno-urbanistyczne
 76. Rytwiany – pokamedulski zespół klasztorny Pustelnia Złotego Lasu
 77. Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy
 78. Srebrna Góra – Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku
 79. Stargard Szczeciński - zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta
 80. Stary Sącz – zespół staromiejski wraz z klasztorem Sióstr Klarysek
 81. Strzegom – kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła
 82. Strzelno – zespół dawnego klasztoru Norbertanek
 83. Sulejów – zespół opactwa Cystersów
 84. Szalowa – kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła
 85. Świdnica – Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika
 86. Świdnica – zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy, zwanego Kościołem Pokoju
 87. Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe
 88. Święty Krzyż – pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze
 89. Tarnowskie Góry – podziemia zabytkowej kopalni rud srebronośnych oraz sztolni „Czarnego Pstrąga”
 90. Toruń – Stare i Nowe Miasto
 91. Trzebnica – zespół dawnego opactwa Cysterek
 92. Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów
 93. Ujazd – ruiny zamku Krzyżtopór
 94. Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem
 95. Warszawa – Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya
 96. Warszawa – zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 97. Wąchock - zespół opactwa Cystersów
 98. Wieliczka – kopalnia soli
 99. Wiślica – zespół kolegiaty pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wraz z reliktami kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja oraz grodzisko
 100. Włocławek – katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 101. Wrocław – Hala Stulecia
 102. Wrocław – zespół historycznego centrum
 103. Zamość – historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku
 104. Żagań – poaugustiański zespół klasztorny
 105. Żyrardów – XIX – wieczna Osada Fabryczna

 Portal www.zabytek.pl, administrowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.