Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwo to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego celem jest promocja dziedzictwa kulturowego. Idea została zapoczątkowana we Francji jako Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać zabytkowe obiekty niedostępne na co dzień.  Z czasem inicjatywa  została rozszerzona o inne państwa. Obecnie Europejskie Dni Dziedzictwa są organizowane w 50 krajach Europy pod auspicjami Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Polska przyłączyła się do organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w 1993 roku. Co roku w całym kraju, podczas dwóch wrześniowych weekendów są udostępniane bezpłatnie do zwiedzania liczne zabytki i inne dobra kultury, a także  są organizowane wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Wydarzenia skierowane są do szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje im wymiar uniwersalny. Dzięki temu uczestnicy mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują. Mają tez możliwość spędzenia czasu w atrakcyjny sposób w otoczeniu dziedzictwa kulturowego.

Europejskie Dni Dziedzictwa to prawie 1500 wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, w które angażuje się prawie 500 miejscowości w Polsce. Corocznie w EDD udział bierze około 300 tysięcy osób. EDD z roku na rok zyskuje także dużą przychylność władz lokalnych, samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Jest również wydarzeniem cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Nad wszystkimi dotychczasowymi edycjami EDD honorowy patronat sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych na terenie całej Polski imprez w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa są dostępne na stronie www.edd.nid.pl