Instytucje współprowadzone

Podstawę prawną stwarzającą możliwość wspólnego prowadzenia instytucji kultury przez więcej niż jeden podmiot stanowi art. 21 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152).

W chwili obecnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi jako wspólne 58 instytucji kultury. 

Instytucje te znajdują się we wszystkich 16 województwach. Są wśród nich teatry, opery, filharmonie, orkiestry, muzea, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki.

 

Instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data dodania 07-01-2019 | Instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pobierz plik | 0 kB

 

Instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze organizatorów samorządowych

Data dodania 07-01-2019 | Instytucje współprowadzone wpisane w rejestrze organizatorów samorządowych Pobierz plik | 0 kB