Zidentyfikowano grób polskiego żołnierza z 1 Dywizji Pancernej

03-04-2019

Zdjęcie nowego, imiennego nagrobka na cmentarzu w Bayeux (fot. Jan Ambroziak)

Dragon Jan Skuliniec wśród żołnierzy w Kanakin w Iraku (zdjęcie AAN)

Obrazek z depozytu drag. Jana Skulińca (zdjęcie AAN)

Obrazek z depozytu drag. Jana Skulińca (zdjęcie AAN)

Dragon Jan Skuliniec (zdjęcie AAN)

Grób nieznanego polskiego żołnierza, znajdujący się na brytyjskim cmentarzu wojennym w Bayeux we Francji, kryje szczątki dragona Jana Skulińca z 1 Dywizji Pancernej.  Tak wynika z badań historycznych przeprowadzonych przez Adriana Pohla, zweryfikowanych i zatwierdzonych przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ceremonia wojskowa na brytyjskim cmentarzu wojennym w Bayeux w Normandii, związana z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku żołnierza, odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku.

Urodzony 8 grudnia 1912 roku w Wołkowysku Jan Skuliniec przed wybuchem wojny był robotnikiem kolejowym. Jego droga do Francji wiodła przez Związek Sowiecki, Irak i Wielką Brytanię. Służył w 10 Pułku Dragonów, wchodzącym w skład 1 Dywizji Pancernej dowodzonej generała brygady Stanisława Maczka. Wziął udział bitwie pod Falaise. Poległ 15 sierpnia 1944 roku pod Sassy w Normandii.

Błędna pisownia nazwiska na krzyżu umieszczonym na polowym pochówku spowodowała, iż służby grobowe przenosząc szczątki dragona Jana Skulińca w 1947 roku na brytyjski cmentarz wojenny w Bayeux nie zdołały ustalić jego tożsamości, dlatego został pochowany jako nieznany polski żołnierz. Dopiero badania Adriana Pohla potwierdzone przez pracowników Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przerwały tę anonimowość i pozwoliły stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, iż nieznanym polskim żołnierzem jest Jan Skuliniec. powrót