Wyniki naboru wniosków w schemacie 1A programu „Niepodległa”

04-10-2018

Znamy wyniki naboru wniosków na dofinansowanie projektów w Schemacie 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022, skierowanego do instytucji podległych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 9 mln zł. otrzymały 44 projekty. Do koordynatora programu w sumie wpłynęło 127 wniosków, z czego 126 pozytywnie przeszło etap oceny formalnej.

W wyniku oceny merytorycznej dokonanej przez zespół oceniający oraz przy wykorzystaniu procedury nadzwyczajnej przysługującej Pełnomocnikowi Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, opracowano listę rankingową projektów oraz podział środków dostępnych w programie.

W wyniku ostatecznej decyzji Pełnomocnika Rządu ds. Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przyznano dofinansowanie na realizację 44 projektów, którego łączna wartość wynosi: 9 139 960,00 zł, z czego na rok 2018 przypada – 4 380 880,00 zł, a na rok 2019 – 4 759 080,00 zł. Dofinansowanie na rok 2018 zostało przyznane w pełnej wysokości kwoty wnioskowanej, a dofinansowanie na rok 2019, ze względu na znaczące przekroczenie dostępnych w naborze środków, zostało obniżone do poziomu 80% kwoty wnioskowanej (nie dotyczy decyzji nadzwyczajnych Pełnomocnika).

Wszystkie działania w ramach naboru i decyzje dotyczące wyników konkursu przeprowadzone zostały zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla Schematu 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Tabela prezentująca pełną punktację, listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz rozdysponowanie środków dostępnych w naborze.powrót