Wicepremier Gliński zapowiada program wsparcia dla organizacji pozarządowych

03-04-2019

na zdjęciu wicepremier Gliński  fot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wicepremier udziela wywiadufot. Danuta Matloch

 

- Przeprowadzamy reformę funkcjonowania organizacji pozarządowych, wprowadzamy nowy program wsparcia – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński otwierając konferencję „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi - doświadczenia, perspektywy, wyzwania”. Spotkanie zorganizował Narodowy Instytut Wolności oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Minister kultury, który pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego podkreślił, że nie ma dobrze funkcjonującej demokracji na poziomie lokalnym bez dobrej współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. Wskazał, że w tej współpracy mają pomóc zmiany zachodzące w obszarze funkcjonowania i wsparcia organizacji pozarządowych.

- Ta reforma, która w tej chwili zachodzi w Polsce w obszarze organizacji pozarządowych ma charakter kontynuacji i zmiany jednocześnie. Kontynuacji w tym sensie, że to wszystko, co dobre w procesie powstania sektora pozarządowego chcemy zachować. Widzimy jednak również pewne obszary, które są słabsze i wymagają zmian – powiedział wicepremier.

Zwrócił uwagę, że zmian wymagają działania w obszarze rozwoju organizacji małych, działających m.in. w społecznościach lokalnych. Poinformował, że nowe programy mają wyrównać istniejące obecnie duże dysproporcje w rozwoju organizacji zarówno pod względem ich rozmiarów, jak i obszarów działania.

- Nowe programy, które realizujemy, rozwiązują te problemy, na co są już dowody. Dwa ostatnie rozdania w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich (FIO) wskazują na to, że strumień środków publicznych poszedł w kierunku mniejszych organizacji, dotychczas niewspieranych z funduszów publicznych oraz organizacji lokalnych w społecznościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Do tej pory pieniądze publiczne krążyły wokół tych samych odbiorców, których nie odcinamy od funduszy dzięki większej puli pieniędzy – powiedział minister Gliński.

Wicepremier zaznaczył również, że aby sektor obywatelski mógł dobrze współpracować z samorządami, musi rozwijać się równomiernie we wszystkich swoich aspektach. Zmianom ma pomóc powołany Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

- Komitet to takie małe ministerstwo, instytucja konstytucyjna, za którą jestem odpowiedzialny – powiedział minister. - To, że jego przewodniczący jest członkiem Rady Ministrów podniesie poziom polityczny rozwiązywania wielu kwestii. Dlatego przenieśliśmy obowiązki obsługi organizacji pozarządowych z Ministerstwa Rodziny do Kancelarii Premiera. Właśnie po to, żeby na wyższym poziomie rozstrzygać decydujące kwestie, aby ten proces był krótszy i bardziej zdecydowany.

Drugą jednostką jest Narodowy Instytut Wolności, który prowadzi programy wsparcia dla organizacji samorządowych takie jak Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wicepremier Gliński poinformował, że o ponad 70 mln zł zwiększyła się pula środków trafiających poprzez granty do organizacji pozarządowych z FIO.

- Dotychczas to było 60 mln zł, czyli o 100 procent zwiększyliśmy tę pulę. Ale gros środków przekazywane jest poprzez poszczególne resorty i samorządy – wskazał wicepremier.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad 100 organizacji pozarządowych. Jej organizatorami byli Narodowy Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (NIST) oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSSE), która była gospodarzem wydarzenia.

W trakcie briefingu zorganizowanego podczas konferencji NIW podpisał porozumienie z NIST, którego efektem ma być m.in. zbudowanie bazy wiedzy o współpracy organizacji pozarządowych z samorządem oraz działania edukacyjne.

Źródło: PAP, MKiDN

 powrót