Urząd Dozoru Technicznego wesprze Narodowe Muzeum Techniki

02-07-2018

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Urzędem Dozoru Technicznego i Narodowym Muzeum Technikifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Urzędem Dozoru Technicznego i Narodowym Muzeum Technikifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Urzędem Dozoru Technicznego i Narodowym Muzeum Technikifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Urzędem Dozoru Technicznego i Narodowym Muzeum Technikifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość podpisania listu intencyjnego między Urzędem Dozoru Technicznego i Narodowym Muzeum Technikifot. Danuta Matloch

- Połączenie potencjałów Narodowego Muzeum Techniki i Urzędu Dozoru Technicznego wzbogaci ofertę muzeum - powiedział w poniedziałek 2 lipca wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego między obu instytucjami. List podpisali w siedzibie MKiDN prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski i dyrektor Narodowego Muzeum Techniki Piotr Mady. W uroczystości uczestniczyli również minister przedsiębiorczości i technologii  Jadwiga Emilewicz, wiceminister Jarosław Sellin oraz wiceprezes UDT Adam Ogrodnik.

„Wzbogacenie oferty Narodowego Muzeum Techniki”

- Poprzez to, co instytucja taka jak Narodowe Muzeum Techniki oferuje, będzie można w łatwiejszy sposób dotrzeć do opinii publicznej np. z różnymi projektami innowacyjnymi, czyli z nowinkami technicznymi, z tym co jest bardzo interesujące, a jednocześnie także jest związane z pewnym procesem rozwoju technicznego, bo nic się nie rodzi tak ad hoc. Połączenie potencjału Narodowego Muzeum Techniki z potencjałem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Urzędu Dozoru Technicznego na pewno wzbogaci ofertę tej instytucji - podkreślił Piotr Gliński.

Jak mówił, "wydaje się, że budowa instytucji, które są prowadzone i wspierane przez kilka różnych podmiotów, to jest coś wzbogacającego i pożądanego".

- My, jako Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapewniamy ten ryt muzealny, to wszystko, co jest związane z prowadzeniem właśnie porządnej instytucji kultury o charakterze muzealnym, natomiast trzy pozostałe podmioty wprowadzają jeszcze wartość dodaną związaną z ich specyfiką - wskazał minister kultury.

„Powrót muzeum na kulturalną mapę miasta”

- Muzeum Techniki przez lata było szczególnie drogim miejscem dla warszawiaków. Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Narodowym Muzeum Techniki a Urzędem Dozoru Technicznego ma zapewnić powrót tej zasłużonej instytucji na kulturalną mapę miasta. Cieszę się, że kolejne pokolenia będą mogły ją odwiedzać. List intencyjny zostaje podpisany w szczególnym dla Polski roku, kiedy przypada 100-lecie odzyskania niepodległości. Znajomość historii powinna być szczególnie ważna dla młodych ludzi, tak zauroczonych technologią. Dzięki Muzeum Techniki będą mogli zobaczyć, jak wyglądała długa droga choćby do stworzenia smartfonów, które niemal wszyscy mamy dziś kieszeniach – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Założenia podpisanego listu intencyjnego

Dzięki podpisanemu dokumentowi Urząd Dozoru Technicznego i Narodowe Muzeum Techniki podejmą wspólne działania na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie osiągnięć polskiej myśli technicznej, a tym samym przyczynią się do popularyzacji bezpieczeństwa technicznego. Dzięki przyszłej współpracy między UDT i NMT, przewidującej także wsparcie finansowe dla muzeum, możliwa będzie realizacja projektów wystawienniczych, odpowiadających oczekiwaniom współczesnej publiczności coraz bardziej zainteresowanej dziedzictwem kulturowym, także w jego wymiarze technicznym.

Narodowe Muzeum Techniki

22 grudnia 2017 r. w siedzibie resortu kultury, w obecności wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy, na mocy której Naczelna Organizacja Techniczna podarowała Narodowemu Muzeum Techniki znaczną większość zbiorów likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT (w tym m.in.: maszynę szyfrującą Enigma, lotnię Lilienthala z 1894 roku, machinę rachunkową Abrahama Staffel'a, reprezentacyjną kolekcję polskich jednośladów wraz z przedwojennymi motocyklami „Sokół” czy komputery inż. Jacka Karpińskiego, takie jak AKAT i K-202) oraz sprzedało wyposażenie tego Muzeum wraz ze zbiorami bibliotecznymi i archiwum dotyczącym różnych dziedzin techniki, zawierającym zarówno dokumentację fotograficzną, jak i plany konstrukcyjne wielu maszyn i urządzeń.

Transakcja sprzedaży umożliwiła NOT spłatę zobowiązań wobec pracowników likwidowanego Muzeum NOT (i innych zobowiązań NOT powstałych w okresie przed i po likwidacji Muzeum a powstałych z tytułu jego prowadzenia), a darowizna zbiorów połączona z opuszczeniem przez NOT pomieszczeń muzealnych w Pałacu Kultury i Nauki, umożliwiła Narodowemu Muzeum Techniki podjęcie działań, które zapewnią w 2018 r. otwarcie Muzeum dla publiczności. Należy zaznaczyć, że podpisanie umowy było możliwe także dzięki porozumieniu podpisanemu 21 grudnia 2017 r. między Narodowym Muzeum Techniki, Miastem Stołecznym Warszawą, spółką PKiN i NOT.

Narodowe Muzeum Techniki stało się pełnoprawnym kontynuatorem misji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT a przez to i powstałego przed II wojną światową Muzeum Techniki i Przemysłu. Narodowe Muzeum Techniki przejęło pod opiekę i na własność zbiory w szerokim zakresie przedstawiające myśl techniczną polskich inżynierów i techników na tle rozwoju światowej techniki. Nastąpiła w ten sposób realizacja publicznego zobowiązania założycieli Narodowego Muzeum Techniki  - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasta Stołecznego Warszawy podjętego w umowie podpisanej między nimi w dniu 9 czerwca 2017 r.powrót