Stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół artystycznych

29-05-2018

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

fot. Danuta Matkoch

 

Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dyplomantom szkół artystycznych odbyła się 29 maja 2018 roku w siedzibie MKiDN. W bieżącym roku stypendia przyznano dwudziestu ośmiu uczniom szkół muzycznych, plastycznych i baletowych z całej Polski. Dyplomy wręczyła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły średniej artystycznej, który uzyskał za semestr wysoką średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz jest laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu. Kwota stypendium,obejmująca cały rok, wypłacana jest jednorazowo i ma umożliwić realizację indywidualnych potrzeb stypendysty np. zakup instrumentu lub pokrycie kosztów konkursu czy warsztatów.powrót