Prof. Piotr Gliński otworzył wystawę „Węgrów – Miasto Wielu Kultur i Religii”

28-03-2019

na zdjęciu przecięcie wstęgifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu wystawafot. Danuta Matloch

na zdjęciu premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu występ grupy folklorystycznejfot. Danuta Matloch

na zdjęciu widzowiefot. Danuta Matloch

na zdjęciu premier Glińskifot. Danuta Matloch

na zdjęciu premier Gliński z medalemfot. Danuta Matloch

 

- To projekt, który pokazuje tożsamość tego miejsca. Wielokulturowość jest polską tradycją, także Węgrowa, jak i wielu polskich miasteczek. Nasza tożsamość wywodzi się z wielokulturowości. Ta wystawa jest jej odzwierciedleniem – powiedział Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystego otwarcia ekspozycji muzealnej „Węgrów – Miasto Wielu Kultur i Religii”.

Minister kultury podkreślił, że inicjatywa stworzenia wystawy to inicjatywa lokalnej społeczności .

- To jest wielki honor i zaszczyt, że mogę uczestniczyć w budowaniu instytucji. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tworzeniu tej ekspozycji” – powiedział minister Gliński.

Wicepremier został odznaczony medalem Jana Dobrogosta Krasińskiego za wspieranie ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego Węgrowa.

- Dziękuję wicepremierowi, ministrowi kultury za walkę o budżet dla kultury, środki dla instytucji kultury, za bardzo dobrą politykę kulturalną i historyczną. Dziękujemy!” – powiedziała wicemarszałek Senatu, Maria Koc, inicjatorka wystawy i odznaczenia poświęconego pamięci fundatora klasztoru Reformatów, w którego podziemiach mieści się wystawa.

W latach 2016-2019 podmioty z Węgrowa otrzymały w ramach Programów Ministra 10 dotacji na łączną kwotę 1 711 000 zł. Największym beneficjentem Programów MKIDN jest Kościół p.w. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy.

Otwarta w czwartek w podziemiach klasztoru wystawa opowiada historię Węgrowa, pełną obecności przedstawicieli różnych wyznań i kultur, które na co dzień dzieliły wspólną przestrzeń.

Inicjatywa powstania w podziemiach klasztoru muzeum opowiadającego o Węgrowie, o współistnieniu różnych religii w mieście, zrodziła się w 2012 roku. Jej inicjatorką była ówczesna dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, obecnie wicemarszałek Senatu, Maria Koc. Pod koniec 2017 roku pomysł nabrał realnych kształtów. Prace adaptacyjne zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z funduszu Promocji Kultury. Do współpracy nad tworzeniem scenariusza ekspozycji zostali zaproszeni historycy, którzy odwiedzili archiwa w Polsce, na Białorusi oraz na Litwie. Wielką życzliwość i pomoc przy tworzeniu ekspozycji okazały Synagoga im. Nożyków w Warszawie, parafia prawosławna w Siedlcach oraz w Warszawie, a także parafia protestancka w Węgrowie. Projekt aranżacji w oparciu o zaproponowany scenariusz przygotowała firma architektoniczno-projektowa Plasma Project z Krakowa.

Ekspozycja muzealna ma na celu opowiedzenie historii Węgrowa od jego powstania po czas obecny oraz edukację w zakresie różnorodności kulturowej, religijnej, etnicznej oraz dziedzictwa I Rzeczypospolitej. Na lokalizację wystawy wybrano podziemia klasztoru Reformatów w Węgrowie. Podziemia te łączą się z podziemiami kościoła, które zajmuje bardzo ciekawa nekropolia. Na wystawie znajdują się kopie dokumentów, reprodukcje rycin obrazów oraz starych fotografii związanych z historią miasta, oraz zapisy filmowy, znajdujące się w archiwach i bibliotekach Węgrowa i Warszawy.

Pierwsza wzmianka o osadzie Węgrów pochodzi z 1414 roku, w związku z fundacją kościoła parafialnego ufundowanego przez Piotra Pietkowicza. Prawa miejskie osadzie nadał w 1441 roku książę mazowiecki Bolesław IV. Przez wiek XVI i XVII miasto było własnością kolejno rodów: Ołomuńców, Uhrowskich, Kiszków i Radziwiłłów. Za ostatnich dwóch właścicieli było ostoją reformacji i arianizmu. W 1664 roku Bogusław Radziwiłł sprzedał Węgrów Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu, a ponieważ ten był katolikiem, w Węgrowie nastał czas kontrreformacji. Z tego powodu miasto opuściła większość ewangelików, a na ich miejsce pozwolono osiedlić się społeczności żydowskiej. Kościół i klasztor dla sprowadzonych z Warszawy reformatów ufundował Jan Dobrogost Krasiński. Wnętrze kościoła ozdobił iluzjonistycznymi freskami Michał Anioł Palloni, określany jako najwybitniejszy freskant epoki baroku w Polsce.

 

 powrót