Prawie 12,5 mln zł na budowę kociewskiego centrum kultury w Pelplinie

15-01-2018

fot. PAP/Adam Warżawa

fot. PAP/Adam Warżawa

fot. PAP/Adam Warżawa

fot. PAP/Adam Warżawa

 

Do 2022 r. w Opactwie Cysterskim w Pelplinie ma powstać kociewskie centrum kultury. Diecezja Pelplińska otrzymała prawie 12,5 mln zł na ten cel z funduszy unijnych. Decyzję w tej sprawie ogłosił w sobotę 13 stycznia br. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Podczas konferencji prasowej w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie wiceminister Jarosław Sellin oraz Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej bp Ryszard Kasyna podpisali umowę o dofinansowaniu budowy kociewskiego centrum kultury.

Podczas konferencji wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin powiedział, że Diecezja Pelplińska w perspektywie finansowej 2014-2020 otrzymała łącznie prawie 48 mln zł z UE na realizacje trzech projektów związanych z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego średniowiecznego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie. Utworzenie kociewskiego centrum kultury jest jednym z tych projektów. Wcześniej Diecezja otrzymała dofinansowanie na renowację i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej Bazyliki Katedralnej oraz zagospodarowanie i udostępnienie barokowego zespołu parkowego. Wiceminister Jarosław Sellin podkreślił, że jego zdaniem, dzięki realizacji projektów do Pelplina będzie przyjeżdżać znacznie więcej turystów niż obecnie.

- Samo miasto i znajdujące się w nim zabytki bardzo mocno się wypromują dzięki tym projektom – powiedział wiceminister. Dodał, że projekty otrzymały dofinansowanie m.in. dzięki temu, że „cały Pelplin, cały zespół pocystersko-katedralny jest od 2014 r. wpisany na listę Pomników Historii Prezydenta RP”. Obecnie w Polsce jest 81 takich miejsc.

 Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej bp Ryszard Kasyna zaznaczył, że Diecezja chce, aby dziedzictwo cysterskie „było pielęgnowane, dobrze utrzymane, żeby duchowo pobudzało mieszkańców i turystów”. Wyraził nadzieję, że „dziedzictwo cysterskie pozwoli w tym dzisiejszym zabieganiu człowiekowi odwiedzającemu to miejsce (...) zobaczyć głębszą warstwę swego życia i pielgrzymowania”.

 Plany przewidują modernizację trzech zabytkowych budynków

Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że kociewskie centrum kultury ma powstać w oparciu o adaptację i modernizację zabytkowych budynków Opactwa. Są to budynki dawnej biblioteki, Domu Artysty (dawnego domu sióstr) oraz diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej.

- Rozpoczęcie robót jest przewidziane na kwiecień bieżącego roku, a zakończenie planowane jest na wrzesień 2022 roku – dodał wiceminister. Wyjaśnił również, że centrum ma mieć bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną, ma organizować warsztaty np. historyczne, edukacyjno-artystyczne, etnograficzne, muzyczne.

- Centrum na pewno będzie przydatne dla prowadzenia polityki kulturalnej tego regionu – podkreślił wiceminister Sellin i dodał, że „Pelplin jest pomorską, polską perłą, jedną ze stolic duchowych Pomorza”.

 Dotacja nie tylko na utworzenie kociewskiego centrum kultury

Oprócz dotacji na utworzenie kociewskiego centrum kultury Diecezja Pelplińska otrzymała też pieniądze na renowację i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej Bazyliki Katedralnej (wkład UE ponad 17,8 mln zł) oraz zagospodarowanie i udostępnienie barokowego zespołu parkowego (ponad 17,4 mln zł). Diecezja zakłada, że dzięki realizacji projektów liczba odwiedzających miasto wzrośnie z obecnych ok. 14 do ok. 27 tys. osób rocznie.

Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII osi priorytetowej (działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).

 Opactwo Cysterskie w Pelplinie

Dawne Opactwo Cysterskie w Pelplinie to jeden z największych zachowanych do dziś w swojej historycznej formie zespołów zabytków sakralnych w Polsce. W jego skład wchodzą przede wszystkim średniowieczne (powstałe głównie między XIII a XV wiekiem) zabudowania pocysterskie - Bazylika Katedralna pw. Najświętszej Maryi Panny, klasztor, kościół pw. Bożego Ciała oraz liczne klasztorne budynki gospodarcze, w tym młyn i spichlerz. Zespół uzupełniają pochodzące z późniejszych czasów - kanonie i sufraganie, zabudowania Wyższego Seminarium Duchownego oraz - ulokowany w ogrodach - klasycystyczny pałac biskupi z pierwszej połowy XIX wieku.

Skarbem dawnego opactwa jest przechowywana w Muzeum Diecezjalnym Biblia Gutenberga, czyli pierwsza wydana drukiem książka. Jest to jedyny w naszym kraju egzemplarz Biblii Gutenberga, do naszych czasów przetrwało zaledwie 48 egzemplarzy.

 

Źródło: /PAP/powrót