Polska członkiem Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

07-06-2018

fot. MKiDN

Podczas 7. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która miała miejsce w dniach 4-6 czerwca 2018 r., wybrano nowych przedstawicieli Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Polska jest jednym z 12 nowych członków.

Wybór Polski na członka Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO to kolejny sukces naszego kraju na forum UNESCO. Po czteroletniej kadencji w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO i profesjonalnej organizacji 41. Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie w 2017 r., Polska otrzyma mandat do podjęcia działań na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego na forum międzynarodowym.

W grupie państw kandydujących do komitetu z regionu Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się: Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Rumunia, Słowacja oraz Macedonia. Obok Polski do Komitetu weszły także Holandia, Kamerun, Dżibuti, Togo, Kuwejt, Jamajka, Azerbejdżan, Chiny, Japonia, Sri Lanka, Kazachstan.

Podczas 7. posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji Komitet opuściły następujące kraje: Turcja, Węgry, Bułgaria, Saint Lucia, Afganistan, Indie, Mongolia, Korea, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Etiopia, Algieria.

Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego składa się z przedstawicieli 24 państw-stron, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 4 lat; wymiana połowy składu Komitetu następuje co 2 lata. Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO zalicza się m.in. analizę wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez państwa-strony konwencji UNESCO z 2003 r.powrót