Podpisanie umowy w Rydze „okazją do współpracy kulturalnej Regionu Morza Bałtyckiego”

28-05-2018

na zdjęciu Podpisanie umowy między rządami: Republiki Finlandii,
 Republiki Łotewskiej,
 Królestwa Norwegii,
 Federacji Rosyjskiej,
 Królestwa Szwecji oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnegofot.: Oskars Upenieks

na zdjęciu Podpisanie umowy między rządami: Republiki Finlandii,
 Republiki Łotewskiej,
 Królestwa Norwegii,
 Federacji Rosyjskiej,
 Królestwa Szwecji oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnegofot.: Oskars Upenieks

na zdjęciu Podpisanie umowy między rządami: Republiki Finlandii,
 Republiki Łotewskiej,
 Królestwa Norwegii,
 Federacji Rosyjskiej,
 Królestwa Szwecji oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnegofot.: Oskars Upenieks

na zdjęciu Podpisanie umowy między rządami: Republiki Finlandii,
 Republiki Łotewskiej,
 Królestwa Norwegii,
 Federacji Rosyjskiej,
 Królestwa Szwecji oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnegofot.: Oskars Upenieks

na zdjęciu Podpisanie umowy między rządami: Republiki Finlandii,
 Republiki Łotewskiej,
 Królestwa Norwegii,
 Federacji Rosyjskiej,
 Królestwa Szwecji oraz Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnegofot.: Oskars Upenieks

 

Mam nadzieję, że utworzenie Sekretariatu będzie ważnym krokiem w kierunku usprawnienia potencjału branż kulturalnych i kreatywnych Regionu  Morza Bałtyckiego – powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski podczas ceremonii podpisania umowy międzyrządowej w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego. Uroczystość podpisania umowy odbyła się 28 maja br. w Rydze.

„Polska ceni współpracę między różnymi formatami regionalnymi”

– Ustanowienie Partnerstwa Wymiaru Północnego w Sekretariacie Kultury w Rydze i nadchodzącej prezydencji Łotwy w Radzie Państw Morza Bałtyckiego powinno być okazją do ścisłej współpracy kulturalnej Regionu Morza Bałtyckiego. Polska ceni współpracę między różnymi formatami regionalnymi, które obejmują na przykład NDPC, RPMB i strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego – powiedział podczas uroczystości w Rydze wiceminister kultury Paweł Lewandowski. 

Wymiar Północny

Wymiar Północny jest polityczną platformą współpracy pomiędzy Unią Europejską, jej państwami członkowskimi oraz krajami partnerskimi: Islandią, Norwegią i Rosją. Uruchomiony w 1999 roku ma na celu rozwój dialogu i współpracy regionalnej oraz wzmocnienie stabilności i wspomaganie integracji ekonomicznej, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie Północnej. Wśród priorytetów WP znajduje się współpraca ekonomiczna, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość, bezpieczeństwo zewnętrzne – obrona cywilna, badania, edukacja i kultura, środowisko, bezpieczeństwo nuklearne i zasoby naturalne oraz dobrobyt społeczny i opieka zdrowotna.

Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC)

Jednym z czterech partnerstw Wymiaru Północnego jest Partnerstwo ds. Kultury Wymiaru Północnego (NDPC), które – obok Rady Państw Morza Bałtyckiego i Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – jest najważniejszą platformą współpracy kulturalnej w regionie Morza Bałtyckiego, w działania której bardzo aktywnie zaangażowana jest Polska. Jego celem jest zapewnienie wspólnej promocji kultury, wymiany wiedzy i doświadczeń, w szczególności w zakresie sektorów kultury i kreatywnych, stanowiąc uzupełnienie już istniejących narodowych i międzynarodowych instytucji w tym obszarze.

Umowa ws. ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego została zawarta między Rządem Republiki Finlandii, Rządem Republiki Łotewskiej, Rządem Królestwa Norwegii, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Federacji Rosyjskiej oraz Rządem Królestwa Szwecji w sprawie ustanowienia Sekretariatu Partnerstwa do spraw Kultury Wymiaru Północnego.powrót