Oświadczenie ws. zakończonego postępowania Międzyresortowej Komisji Orzekającej

08-08-2018

Na zdjęciu: Budynek Muzeum II Wojny Światowejfot. PAP/Adam Warżawa

W związku z doniesieniami prasowymi o zakończonym postępowaniu Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministerstwie właściwym do spraw finansów publicznych w sprawie byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej prof. Pawła Machcewicza oraz jego zastępcy dr. Janusza Marszalca, informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie było stroną tego postępowania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po kontroli przeprowadzonej w Muzeum II Wojny Światowej, złożył zawiadomienie do właściwego rzecznika dyscypliny. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rzecznik, po stwierdzeniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, skierował wniosek do komisji orzekającej, która wszczęła postępowanie. Nie może być zatem mowy o „zarzutach MKiDN” pod adresem byłego kierownictwa Muzeum II Wojny Światowej.

Samo skierowanie wniosku o ukaranie do komisji orzekającej nie jest równoznaczne z orzeczeniem o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 76 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obwinionego (taki status uzyskuje osoba od momentu złożenia wniosku o ukaranie) uznaje się za niewinnego, dopóki jego odpowiedzialność nie zostanie udowodniona i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem.powrót