Ogólnopolska Konferencja Kultury – sympozjum podsumowujące

18-06-2018

Na zdjęciu: sympozjum podsumowujące Ogólnopolska Konferencja Kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: sympozjum podsumowujące Ogólnopolska Konferencja Kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: sympozjum podsumowujące Ogólnopolska Konferencja Kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: sympozjum podsumowujące Ogólnopolska Konferencja Kulturyfot. Danuta Matloch

 

– Doświadczenia Polski i większości rozwiniętych krajów świata pokazują, że państwo musi z jednej strony pełnić rolę regulatora dla mechanizmów funkcjonowania kultury, z drugiej strony środki publiczne przeznaczone na kulturę powinny zapewnić ochronę i dostępność dla kultury wysokiej dla ogółu społeczeństwa – powiedział wicepremier Piotr Gliński 18 czerwca br. podczas otwarcia dwudniowego sympozjum wieńczącego Ogólnopolską Konferencję Kultury. W wydarzeniu odbywającym się w Teatrze Polskim w Warszawie bierze udział wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Ogólnopolska Konferencja Kultury jest szerokim forum dyskusji o sposobie organizacji polskiego życia kulturalnego. Przedmiotem debaty mają być między innymi kwestie relacji pomiędzy państwem a działalnością artystyczną, obszary domagające się regulacji oraz wsparcia państwowego mecenatu, zagadnienia dotyczące roli kapitału prywatnego w rozwoju kultury czy wzajemne zależności między twórcami a ich odbiorcami. Projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań, które ułatwią, a także polepszą działania polskich środowisk artystycznych.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia odbyło się pięć sympozjów „sektorowych”, skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej. Zgłoszone w ich czasie propozycje dotyczące obszarów domagających się regulacji systemowych, a także kierunków możliwych zmian dopełniła druga faza dyskusji, której celem było dookreślenie, wzajemna konsultacja i w miarę możliwości uzgodnienie proponowanych rozwiązań pomiędzy reprezentantami różnych sztuk, aktywności i punktów widzenia. Tworzyło ją sześć sympozjów regionalnych, podczas których poruszone będą kwestie dotyczące organizatorów życia kulturalnego (w tym samorządów wszystkich szczebli), instytucji kultury, podmiotów niezależnych i samych artystów, a także mechanizmów finansowania kultury i zagadnień w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce ma otworzyć perspektywę dla nowych rozstrzygnięć, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także dla sformułowania dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych

Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sympozjum wieńczące Ogólnopolską Konferencję Kultury potrwa dwa dni – do 19 czerwca.powrót