Nagrody im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowej wręczone

06-06-2018

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Gala nagród im. Oskara Kolberga dla twórców sztuki ludowejfot. Danuta Matloch

 

Wybitni twórcy kultury tradycyjnej – kapele ludowe, śpiewacy, zespoły folklorystyczne, rzeźbiarze, pisarze, poeci oraz badacze i animatorzy kultury ludowej – odebrali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się  6 czerwca 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. Oskara Kolberga pod patronatem Ministra Kultury

– Dzisiejsza uroczystość jest znakomitą okazją do podkreślenia znaczenia kultury ludowej – jednego z fundamentów tworzących tożsamość narodową, decydującego o bogactwie i różnorodności kulturowej, stanowiącego istotny element współczesnego obrazu kulturowego Polski i świata (…). Nagroda im. Oskara Kolberga jest wyrazem najwyższego uznania i szacunku dla osób, które z niezwykłą pasją przyczyniają się do kontynuacji i rozwoju tradycyjnych treści kultury ludowej.  Nagroda jest formą podziękowania za trudną i nie zawsze docenianą pracę na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – powiedział podczas uroczystości Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego inicjuje i wspiera kolejne działania na rzecz kultury ludowej w naszym kraju. Od 2016 roku realizowane są nowe programy, których celem jest zapewnienie międzypokoleniowego przekazu wiedzy i umiejętności w zakresie różnych dziedzin kultury tradycyjnej. Należy do nich projekt „mistrz tradycji” (…), Pracownia Muzyki Tradycyjnej (…), Program Ministra „Kultura Ludowa i Tradycyjna”, w ramach którego wspierane są projekty dotyczące szeroko pojętej kultury ludowej, realizowane na terenie całego kraju. Z roku na rok wpływa coraz większa liczba projektów. Także budżet programu wzrósł, w stosunku do 2015 roku, o ok. 2 mln złotych – podkreślił wicepremier.

– Minister kultury dokonuje też kolejnych wpisów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – zjawisk kulturowych zgłaszanych przez społeczności lokalne z różnych regionów, na którą do tej pory wpisanych zostało już 29 elementów – dodał Piotr Gliński.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor, ustanowiona została w 1974 r. Przyznawana jest w sześciu kategoriach: w dziedzinie twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapel i zespołów folklorystycznych oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Wyróżnienia honorowe przyznawane są instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru. Nagroda od początku swego istnienia przyznawana jest pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tegoroczni laureaci

W 43. edycji nagrodami honorowymi wyróżniono dwie instytucje działające od wielu lat poza granicami Polski, w środowiskach polonijnych w Brazylii i Stanach Zjednoczonych.

Laureatami 43. edycji Nagrody zostali:

Podczas uroczystości po raz czwarty wręczony został również dyplom dla Ambasadora Kultury Tradycyjnej. Trafił on w ręce przedstawiciela samorządu, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie. Tytuł otrzymała Małgorzata Jendrysik - sołtys sołectwa Świbie w województwie śląskim.powrót