Nagroda Przeglądu Wschodniego dla śp. Jacka Milera oraz Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN

01-04-2019

na zdjęciu sala na UW

na zdjęciu dyplom dla DDZ

na zdjęciu laureaci nagrody

 

Jacek Miler – jeden z twórców polskiej doktryny opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym poza krajem oraz restytucji polskich dzieł sztuki utraconych w trakcie II wojny światowej, wieloletni urzędnik państwowy, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został uhonorowany pośmiertnie Nagrodą Przeglądu Wschodniego 2018 im. Aleksandra Gieysztora. Decyzją Jury nagrodę tę otrzymał również Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN.

Ceremonia wręczenia Nagrody Przeglądu Wschodniego XXVI edycji oraz Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora w XIX edycji za rok 2018 odbyła się 30 marca w Sali Senatu Pałacu Kazimierowskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Nagroda „Przeglądu Wschodniego” im. A. Gieysztora ma na celu honorowanie osób wybitnie zasłużonych w sprawach wschodnich – w dziedzinie badań naukowych, prac organizatorskich i promocji Polski w świecie.

Jacek Miler wraz z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN zostali nagrodzeni za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa kulturowego za granicą, przywracanie szacunku dla narodowej przeszłości i chronienie wartości.

Instytut Polski w Wilnie oraz Ambasada RP z okazji wręczenia Nagrody przygotowały okolicznościowy film będący wspomnieniem o śp. Jacku Milerze oraz podsumowaniem prac prowadzonych przez polskich konserwatorów ze środków MKiDN na Litwie w ostatnich latach (link do filmu). 

 

Laureaci nagrody w pozostałych kategoriach

Podczas uroczystości na Uniwersytecie Warszawskim Nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii „Dzieła Krajowe” za książkę „Testament Prometeusza: źródła polityki wschodniej III RP” odebrał Paweł Kowal. W kategorii „Dzieje Polaków na Wschodzie” nagrodę przyznano Mikołajowi Tarkowskiemu za książkę „Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II”. Marek Głuszko uhonorowany został w kategorii „Popularyzacja Problematyki Wschodniej” za książkę „Polacy w Lipawie, historia znana, nieznana”. Nagrodę specjalną za całokształt badań, pracy i twórczości naukowej otrzymała zaś Zofia Zielińska. Podczas ceremonii wręczono też drugą Nagrodę Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora. Otrzymał ją Roman Czmełyk z Lwowskiego Muzeum Historycznego.

 powrót