Konserwatorzy zabytków i policja będą współpracować. Porozumienie podpisane

08-02-2018

Podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. autor zdjęcia Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. autor zdjęcia Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. autor zdjęcia Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. autor zdjęcia Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

Podpisanie porozumienia ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. autor zdjęcia Danuta Matlochfot. Danuta Matloch

 

Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach podpisali porozumienie ws. współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury. Wiceminister kultury wręczyła też, m.in. przedstawicielom służb mundurowych, złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Uroczystość odbyła się 8 lutego br. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

„Ważny element ochrony dziedzictwa kultury Polski”

Współpraca służb konserwatorskich z policją w zakresie wykrywania przestępstw przeciwko zabytkom jest ważnym elementem ochrony dziedzictwa kultury Polski. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim odznaczonym osobom: policjantom, archeologom, konserwatorom oraz wykładowcom akademickim za ich zaangażowanie i oddanie w zwalczaniu przestępczości przeciwko najcenniejszym obiektom naszej kultury – powiedziała podczas uroczystości wiceminister kultury Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

Współpraca i wymiana informacji

Skala przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W celu skutecznego przeciwdziałania tego typu zjawiskom niezbędna jest szeroka współpraca i wymiana informacji między służbami konserwatorskimi a Policją oraz sprawna koordynacja podejmowanych działań. Współdziałanie to powinno znaleźć oparcie w odpowiednich, dostosowanych do aktualnego stanu prawnego i realnych potrzeb zapisach, zapewniających mu pełną realizację. Nowe Porozumienie stanie się podstawą efektywnej współpracy Generalnego Konserwatora Zabytków i Policji na polu przeciwdziałania przestępczości wobec dziedzictwa kulturowego.

Zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciw zabytkom

Podczas uroczystości podpisania porozumienia wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin wręczyła również złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, nadane z inicjatywy własnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Odznaczenia otrzymali przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i muzealników, zasłużeni w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom i prowadzeniu działalności prewencyjnej w zakresie ochrony zabytków.

Odznaczeni zostali:

 1. Monika Barwik – Kierownik Działu Analiz Kryminalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 2. Dr Józef Bednarczyk – pracownik Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, archeolog
 3. Dr Bartłomiej Gadecki – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie
 4. Paweł Gawroński – Starszy specjalista w Departamencie Ceł, Ministerstwo Finansów.
 5. Olgierd Jakubowski – Główny specjalista, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 6. Barbara Kaleta - starszy specjalisty w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji w Komendzie Głównej Policji Sekcji ds. Interpolu, w Wydziale Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP
 7. Wojciech Krupiński – Główny specjalista Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie
 8. Hanna Pilcicka-Ciura – prezes Stowarzyszenia Naukowych Archeologów Polskich o/Warszawa
 9. Marcin Sabaciński – główny specjalista w  Zespole ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa
 10. Anna Skaldawska – asp. Ekspert Służby Celno-Skarbowej, koordynator ds. ochrony dóbr kultury w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie.
 11. Dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia.


powrót