Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłoszony

27-02-2019

siedziba Muzeum POLINfot. Paweł Supernak

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dziś konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Regulamin konkursu został uzgodniony przez założycieli Muzeum – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Kandydatów oceni piętnastoosobowa komisja konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele założycieli Muzeum, Rady Muzeum, związków zawodowych działających w Muzeum, ogólnopolskich organizacji i stowarzyszeń muzealniczych oraz środowisk żydowskich.

Termin składania dokumentów przez kandydatów wynosi 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Przewiduje się, że rozpatrzenie wniosków przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

Treść ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN została opublikowana na stronie BIP MKiDN, a także w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.

 powrót