Konferencja poświęcona dziedzictwu II Rzeczypospolitej

09-10-2018

na zdjęciu wiceminister Sellinfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wiceminister Sellinfot. Danuta Matloch

na zdjęciu wiceminister Sellinfot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnik konferencjifot. Danuta Matloch

 

- Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to nie tylko doskonała okazja do zastanowienia się nad dorobkiem odbudowanego w 1918 roku państwa polskiego, ale także pokazania wszystkich fenomenów II Rzeczypospolitej: myśli politycznej, gospodarczej, artystycznej, norm prawnych i ich znaczenia dla następnych pokoleń – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin otwierając konferencję naukową poświęconą dziedzictwu II Rzeczypospolitej.

Podczas dwudniowej konferencji, która odbywa się w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie, wybitni naukowcy przedstawiają swoją ocenę dwudziestolecia międzywojennego – okresu, w którym po ponad wiekowej niewoli Polacy, przezwyciężając wiele trudności wynikających zarówno z dziedzictwa zaborów, jak i olbrzymich zniszczeń wojennych, mogli odbudować swoje państwo. Dążenie to zaowocowało wielkimi inwestycjami gospodarczymi, osiągnięciami z zakresu nauki, techniki i kultury.

- To krótki, ale znaczący czas w historii naszego kraju – podkreślił minister Sellin – Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. – O tym, jak bardzo znaczący, świadczy fakt, że mit II Rzeczypospolitej jest nadal żywy.

Konferencja poświęcona spuściźnie dwudziestolecia jest próbą spojrzenia na bogate dziedzictwo oraz trwanie zrodzonych w tym okresie idei, postaw i wzorców, które były obecne w polskim społeczeństwie w czasie II wojny światowej, w okresie powojennym i są obecne współcześnie.

Podczas konferencji wystąpią: dr hab. Katarzyna Błachowska, prof. Piotr Fiedorczyk, dr hab. Dariusz Gawin, prof. Rafał Habielski, prof. Marek Kornat, dr hab. Piotr Kwiatkowski, prof. Wojciech Morawski, dr Katarzyna Naliwajek, prof. Andrzej Nowak, dr Katarzyna Nowakowska-Sito, prof. Bolesław Orłowski, prof. Wojciech Roszkowski, dr hab. Paweł Skibiński, prof. Włodzimierz Suleja, dr hab. Andrzej Szczerski, dr Mateusz Werner, prof. Jan Żaryn.

Teksty przedstawionych referatów zostaną wydane drukiem w 2019 roku.

Konferencję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 powrót