Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej – dwudniowa konferencja w 30. rocznicę zakończenia obrad Okrągłego Stołu

03-04-2019

To rewolucja solidarnościowa i Okrągły Stół doprowadziły do tego, że Europa środkowowschodnia odzyskała niepodległość. Upadek Muru Berlińskiego był konsekwencją rewolucji polskiej Solidarności –  powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, zapowiadając międzynarodową konferencją „Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej”. Konferencję w ramach 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu w dniach  4 - 5 kwietnia organizują instytucje związane z MKiDN.

- To będzie spotkanie intelektualistów pochodzących z Europy Środkowowschodniej w rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Niezależnie od tego, jak różne  stronnictwa polityczne oceniają wydarzenia związane z Okrągłym Stołem, jest to rocznica bardzo ważna dla nas wszystkich. 30 lat temu Okrągły Stół był ważnym kamieniem milowym w procesie wychodzenia z komunizmu. Ale ten proces zaczął się znacznie wcześniej. Zaczął się w Polsce. Zaczął się w Watykanie. Zaczął się poprzez polską  „Solidarność”. Obrady odegrały olbrzymią rolę, ponieważ to po Okrągłym Stole odbyły się pierwsze częściowo demokratyczne wybory przeprowadzone w kraju za żelazną kurtyną – powiedział wicepremier Gliński.

Historycy, socjologowie i politolodzy z kilkunastu krajów spotkają się 4 i 5 kwietnia w Pałacu Prezydenckim i w Pałacu Rzeczypospolitej na dwudniowej międzynarodowej konferencji „Jak upadał komunizm. Rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej”. Swój udział zapowiedzieli m.in. współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego prof. Csaba György Kiss, prof. James Mark z Uniwersytetu w Exeter (Wlk. Brytania), prof. Andrzej Paczkowski, prof. Wojciech Roszkowski, działacz opozycji demokratycznej w NRD Wolfgang Templin oraz wieloletni współpracownik Vaclava Havla Michael Žantovský – obecny dyrektor Biblioteki Vaclava Havla. Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklu konferencji poświęconych rocznicy upadku komunizmu w Europie pt. 1989 – Changes and Challenges.

Dzień 1: Pałac Prezydencki, wstęp za zaproszeniami

Dzień 2: Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5 (wydarzenie otwarte dla publiczności)

Organizatorzy konferencji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Muzeum Historii Polski, Instytutem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność oraz Biblioteką Narodową.

Więcej informacji o konferencjipowrót