Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Krakowie

04-10-2018

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzkafot. Jan Zych

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzkafot. Jan Zych

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzka

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzka

 

- Życzę Państwu sukcesów w pracy, a także satysfakcji z osiągnięć artystycznych zarówno własnych jak i studentów. Wszystkim studentom życzę, aby zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności było źródłem nieustającej radości – napisał wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński w liście, który odczytała wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka w czasie inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Krakowie. Uroczystość odbyła się 4 października.

Podczas inauguracji wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka wręczyła odznaczenia państwowe i ministerialne. Srebrnym medalem „Zasłużony Gloria Artis” został odznaczony prof. Marek Chołoniewski. Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał prof. Mieczysław Szlezer. Wybitni pracownicy Akademii Muzycznej otrzymali odznaczenia państwowe: prof. Józef Rychlik otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, pozostali otrzymali brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. W trakcie uroczystości zostały wręczone także Medale KEN, Odznaki Honoris Gratia, Nagrody Excellence in Teaching, stypendia Rotary Club Kraków, Stypendia ufundowane przez Leszka Mikosa– Prezesa Stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona. Uroczystość uświetnił koncert „W polityce piękna”.

Prof. Marek Chołoniewski

Profesor Marek Chołoniewski jest kompozytorem szczególnie ważnym w nurcie twórczości elektroakustycznej i multimedialnej. Ma ogromne zasługi w zakresie organizacji działalności kulturalnej w Polsce oraz promocji polskiej sztuki na świecie. Jest też promotorem doktoratów w dziedzinie sztuk muzycznych o profilu wybitnie eksperymentatorskim i nowatorskim (m.in. partytury i projekty  interaktywne, sieciowe itp.). Jest absolwentem klasy kompozycji słynnego Bogusława Schaeffera oraz klasy organów Leszka Wernera. W 1977 założył Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum", prowadzące do chwili obecnej szeroko zakrojoną, eksperymentalną działalność koncertową. Od 1979 jest członkiem „Grupy Krakowskiej”. Jest również założycielem i współtwórcą wielu zespołów, takich jak: Pociąg Towarowy, Studio MCH, Studio Ch&K, Grupa CH&K&K, mc2 duo, Double Mark, Inifinity Quartett, Natural Plastic oraz Kinetic Trio.

Od 1984 prof. Marek Chołoniewski koncertuje, prowadzi kursy i wykłady w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Jest inicjatorem, dyrektorem artystycznym, koordynatorem i partnerem wielu międzynarodowych projektów artystycznych m.in: Festiwal Audio Art (od 1993), Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej Kraków/Stuttgart, Internationale Akademie für Neue Komposition und Audio Art w Tyrolu, Filmy Nieme z Muzyką Live, Ensemble Spiel, Bridges i European Modern Orchestra, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej, Polska Sztuka Dźwiękowa w Chinach, Chińska Sztuka Dźwiękowa w Polsce, Polska Sztuka Dźwiękowa w Tybecie, PAFME, European Course for Musical Composition and Technologies, Dni Kultury Polskiej w Luksemburgu i innych. Zasięg działalność prof. Marka Chołoniewskiego ma wymiar globalny.

Obecnie prof. Marek Chołoniewski jest Przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (CIME) oraz Kierownikiem Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej  w Krakowie – pierwszej tego rodzaju akademickiej placówki w Polsce. Poza macierzystą uczelnią wykłada także na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz gościnnie w wielu uczelniach Polski i za granicą.

Prof. Mieczysław Szlezer

Profesor Szlezer jest czynnym instrumentalistą występującym na estradach krajowych międzynarodowych. Na swoim koncie posiada nagrania radiowe i telewizyjne. Jest autorem dwóch pozycji książkowych wydanych nakładem Akademii Muzycznej w Krakowie. Profesor Mieczysław Szlezer bierze udział w pracach jury wielu międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych i kameralnych. Udziela się pedagogicznie prowadząc kursy mistrzowskie i wykłady w: Polsce, Niemczech, Finlandii, Danii, Grecji, Izraelu, USA, Korei i Chinach. Od czasu ukończenia studiów (w roku 1979) związany jest ściśle z macierzystą - krakowską Akademią Muzyczną, w której do chwili obecnej wykształcił 64 magistrów sztuki, czynnych zawodowo skrzypków: solistów, kameralistów, muzyków orkiestrowych i pedagogów. Promotor 9 doktoratów, recenzent w 14 przewodach doktorskich, w 8 postępowaniach habilitacyjnych i w 7 postępowaniach nadanie tytułu profesora. Niezwykle aktywny w pracy na rzecz swojej macierzystej uczelni, piastował funkcje prodziekana, prorektora, a obecnie kierownika katedry. Jego głos jest niezwykle znaczący w pracach Senatu i Rady Wydziału Instrumentalnego. Działa w krajowych komisjach eksperckich oraz wytrwale i konsekwentnie wspiera rozwój dyscypliny: instrumentalistyka.powrót