Elżbieta Wrotnowska-Gmyz p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego

02-04-2019

Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Elżbietę Wrotnowską-Gmyz na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz jest z wykształcenia teatrologiem, ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Pracowała jako kustosz w Dziale Dokumentacji Teatralnej Związku Artystów Scen Polskich, a następnie w powstałym w 2003 roku Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie zajmowała się promocją instytucji. Organizowała przeglądy teatralne, wykłady i spotkania, wizyty studyjne przedstawicieli zagranicznych środowisk teatralnych w Polsce, zajmowała się również współpracą międzynarodową. W latach 2006-2007 była koordynatorem ministerialnego konkursu na wystawienie dzieł klasyki polskiej i obcej. Od 2008 roku pracowała w Narodowym Centrum Kultury - początkowo jako koordynator projektów, od 2011 roku jako p.o. Kierownika i Zastępca Kierownika Działu Programowego, a od 2012 roku jako Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, w ramach którego koordynowała m.in. prace Kordegardy - Galerii Narodowego Centrum Kultury. Do 31 marca 2019 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora NCK ds. Projektów Edukacyjnych.

Powołanie Elżbiety Wrotnowskiej-Gmyz na p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego ma przywrócić  merytoryczny zarząd instytucji.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może ogłosić ponowny konkurs na kandydata na dyrektora instytucji lub powołać dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych oraz związków i stowarzyszeń twórczych. Minister jako organizator instytucji kultury  może  również, w oparciu o art. 16 a ustawy, powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres nie dłuższy niż 1 rok.  Minister może wreszcie, kierując się przesłankami z art. 15 a ustawy, wybrać zarządzającego instytucją kultury w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.powrót