Dzieła utracone w czasie II wojny światowej. Obraz „Pożegnanie przed bitwą na wsi krakowskiej” Włodzimierza Tetmajera

02-11-2018

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o dziełach sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej. Do końca roku, co tydzień, prezentujemy obiekty, które ilustrują historię Polski bądź wiążą się z rodzimą tradycją i kulturą. Dziś prezentujemy obraz „Pożegnanie przed bitwą na wsi krakowskiej”.

„Pożegnanie przed bitwą na wsi krakowskiej”, Włodzimierz Tetmajer, ok. 1900; olej, płótno

Malownicze obrzędy i epizody z życia podkrakowskich chłopów to częste motywy obrazów Włodzimierza Tetmajera (1862-1923). Poznawał tę codzienność, mieszkając na co dzień w krytej strzechą chacie w Bronowicach (ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa z Bronowic). Początkowo tworzył w duchu akademickiego, monachijskiego realizmu. Później wykształcił własny, oryginalny styl - kompozycja jego obrazów była swobodna, malował szerokimi pociągnięciami pędzla, używał jasnych, żywych barw. 

Do dziś dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do kraju powróciło wiele cennych obiektów. Odzyskanie większości z nich było możliwe dzięki informacjom przekazywanym przez muzealników, kolekcjonerów i pasjonatów. Jeśli więc rozpoznacie Państwo dzieło sztuki ocalałe z czasów wojny, prosimy o kontakt z Wydziałem Restytucji Dóbr Kultury w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych:  kolekcje@mkidn(dot)gov(dot)pl.


 

On the hundredth anniversary of regaining independence by Poland, the Ministry of Culture and National Heritage reminds the works of art lost as a result of World War II. By the end of the year, every week, we will be presenting objects that illustrate the history of Poland or relate to native tradition and culture. Today we are presenting “Bidding Farewell in a Village Near Krakow before Battle”.  

“Bidding Farewell in a Village Near Krakow before Battle”, Włodzimierz Tetmajer, c. 1900; oil on canvas

Picturesque rituals and episodes from the life of Krakow's peasants are frequent motifs of Włodzimierz Tetmajer's paintings (1862-1923). He got to know this everyday life, living every day in thatched cottage in Bronowice (he married Anna Mikołajczykówna, daughter of a peasant from Bronowice). In an earlier period he created in the spirit of academic, Munich realism. Later, he developed his own original style - the composition of his paintings was casual, he painted with wide brush strokes, he used bright, vivid colors.

So far owing to the efforts of the Ministry of Culture and National Heritage, many valuable objects have returned to the country. Recovering most of them was possible thanks to the information provided by museologists, collectors and enthusiasts, so if you recognize a work of art that survived the war, please contact the Division for Looted Art in the Department of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses: kolekcje@mkidn(dot)gov(dot)pl.

 

05.10.2018 - Informacje o obrazie „Błogosławieństwo kosynierów przed wyprawą” Piotra Stachiewicza dostępne TUTAJ

05.10.2018 - More information about „Scythemen being blessed before a campaign” by Piotr Stachiewicz are available HERE

01.10.2018 - Informacje o obrazie „Siostry” Wojciech Gerson dostępne TUTAJ

01.10.2018 - More information about „Siostry” by Wojciech Gerson are available HERE

28.09.2018 - Informacje o obrazie „Alarm w obozie powstańczym” Maksymiliana Gierymskiego dostępne TUTAJ

28.09.2018 - More information about „Alarm w obozie powstańczym” by Maksymiliana Gierymskiego are available HERE

21.09.2018 - Informacje o obrazie „Widok na Skałkę” Stanisław Wyspiański dostępne TUTAJ

21.09.2018 - More information about "View of Skałka" by Stanisław Wyspiański are available HERE

07.09.2018 - Informacje o obrazie „Sanitariuszka” Wiktora Gutowskiego dostępne TUTAJ

07.09.2018 - More information about "Field Medic" by Wiktor Gutowski are available HERE

31.08.2018 - Informacje o litografii „Arrasy” Leona Wyczółkowskiego dostępne TUTAJ

31.08.2018 - More information about "Tapestries" by Leon Wyczółkowski are available HERE

24.08.2018 - Informacje o płaskorzeźbie „Polonia tronująca” autorstwa Jana Raszki TUTAJ

24.08.2018 - More information about  "Polonia enthroned" by Jan Raszka are available HERE

17.08.2018 - Informacje o obrazie „W polu” Apoloniusza Kędzierskiego dostępne TUTAJ

17.08.2018 - More information about "In the field" by Apoloniusz Kędzierski are available HERE

10.08.2018 - Informacje o obrazie „Stado żurawi o świcie” Józefa Chełmońskiego dostępne TUTAJ

                   10.08.2018 - More information about "A flock of cranes at dawn" by Józef Chełmoński are available HERE

 

 

3.08.2018 - Informacje o obrazie „Zaćmienie słońca w roku 1851” („Widok Warszawy od strony Pragi”) Marcina Zaleskiego dostępne TUTAJ

3.08.2018 - More information about "Solar eclipse in 1851" ("View of Warsaw from the side of Praga") by Marcin Zaleski are available HERE

 powrót