Dr Jacek Hamerliński nowym dyrektorem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przemysłu Poligraficznego

07-06-2018

 

 

Dr Jacek Hamerliński z dniem 1 czerwca 2018 objął stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego (COBRPP). Powołanie na stanowisko wręczył mu Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski. Jacek Hamerliński jest z wykształcenia specjalistą mechaniki jądrowej oraz poligrafii, absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od 2008 roku jest związany z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, a od 2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. rozwoju.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego jest jednostką naukowo-badawczą, nadzorowaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstał w 1959 roku, a do jego zadań należy wspieranie rozwoju i wzmacnianie środowiska poligraficznego, przede wszystkim poprzez prowadzenie działań badawczo-wdrożeniowych w obszarze wydawniczym, poligraficznym i druków przemysłowych. Ośrodek prowadzi również działalność edukacyjną i wydawniczą, od 2013 r. wydaje czasopismo naukowe Acta Poligraphica. COBRPP stanowi zaplecze badawcze dla firm szeroko rozumianego rynku usług poligraficznych oraz wsparcie w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, wykorzystując cyfryzację, nanotechnologie i nanomateriały.

Dr Jacek Hamerliński na stanowisku dyrektora COBRPP zastąpił prof. nzw. dr. hab. inż. Jana Bagińskiego.powrót