Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku podniesione do rangi Narodowego

13-12-2013

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku - to nowa nazwa Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, która obowiązuje od 10 grudnia br. Zmieniając nazwę instytucji  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przychylił się do wniosku CMM, Rady Muzeum, Towarzystwa Przyjaciół CMM oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. 

Nowy oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku   Fot. Mariusz Lis
Nowy oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Fot. Mariusz Lis

 

Misją Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest ochrona kulturowego i technicznego dziedzictwa morskiego. Jest ona realizowana poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych ze szkutnictwem, okrętownictwem, żeglugą rzeczną i morską, rybołówstwem, żeglarstwem, militarystką i edukacją morską oraz upowszechnianie wiedzy o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce na przestrzeni dziejów.

Misja ta jest realizowana w ramach: badań terenowych, prac archeologicznych i kameralnych badawczych, działań konserwatorskich – tak decyzyjnych na akwenach,  jak i bezpośrednich na stanowiskach archeologicznych (badania ratownicze wraków zagrożonych zniszczeniem). Upowszechnianie i popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy morskiej jest realizowane na wystawach stałych i czasowych, w rozmaitych publikacjach oraz w formie działań edukacyjnych.

Od kilku lat, za zgodą MKiDN, na mocy porozumienia z Wojewodą Pomorskim i Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Muzeum pełni funkcję Konserwatora Zabytków Podwodnych, świadcząc także usługi konsultacyjne Konserwatorowi Zachodniopomorskiemu.

W zakresie ochrony zabytków znajdujących się pod wodą Muzeum współpracuje również z Polskiem Komitetem UNESCO.powrót