„Kultura musi mieć możliwość swobodnego rozwoju”. Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Kultury

05-06-2018

na zdjęciu konferencja prasowa - Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Kultury z udziałem wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu konferencja prasowa - Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Kultury z udziałem wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu konferencja prasowa - Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Kultury z udziałem wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

na zdjęciu konferencja prasowa - Zapowiedź Ogólnopolskiej Konferencji Kultury z udziałem wiceminister Wandy Zwinogrodzkiej. autor zdjęcia Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

– Kultura musi mieć zapewnione możliwości swobodnego rozwoju i działania – powiedziała wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka, zapowiadając sympozjum wieńczące Ogólnopolską Konferencję Kultury, które odbędzie się 18 i 19 czerwca 2018 r. w Teatrze Polskim w Warszawie.  Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 czerwca 2018 r. wiceminister podkreśliła, że celem sympozjum będzie sformułowanie postulatów dotyczących kształtowania systemu kultury w Polsce.

Sformułowanie projektu pierwszym etapem prac

– To nie jest prosta sprawa, również legislacyjnie, bo to nie jest kwestia jednej ustawy (…). To cały szereg działań, które dopiero trzeba podjąć, mając już jakiś sformułowany projekt. Sformułowanie projektu jest pierwszym etapem tych prac (…). Liczę, że przy współpracy środowiska, dlatego że ważne jest utrzymanie pewnej dalszej gotowości wśród osób, które w te prace się włączyły. To na pewno bardzo podniesie skuteczność działań również politycznych czy parlamentarnych (…). Czym więcej osób wesprze nas swoją energią, myślą, sugestiami, pomysłami, też krytyką sugerowanych rozwiązań, bo to także jest bardzo ważne, tym ostateczny efekt będzie, mam nadzieję, lepszy – oceniła wiceminister Wanda Zwinogrodzka.

Według wiceminister kultury, świadomość istnienia "nieuporządkowanych zagadnień w dziedzinie twórczości artystycznej i kultury jest niepokojąca". – Wszyscy jesteśmy chyba świadomi, że kultura ma ogromną rolę do odegrania. My, konsumenci kultury, oczekujemy, że podpowie nam pewne projekty i wizje na temat dalszego rozwoju społeczeństw, nie tylko polskiego, ale również cywilizacji europejskiej. Żeby tak się stało, kultura musi mieć zapewnione możliwości swobodnego rozwoju i działania. Tylko wtedy może tę niezwykle społecznie ważną funkcję spełnić. Dlatego zależy nam, żeby tę materię uporządkować i doprowadzić do sytuacji, że twórca i konsument mogą swobodnie ją tworzyć i korzystać z jej dorobku – wyjaśniła wiceminister Zwinogrodzka.

Konferencja podsumowująca OKK

W 2017 roku, w pierwszej fazie Ogólnopolskiej Konferencji Kultury odbyło się pięć sympozjów „sektorowych”, skupionych na poszczególnych dziedzinach sztuki: muzyce, teatrze, tańcu, sztukach plastycznych oraz sztuce tradycyjnej.

Zgłoszone w ich czasie propozycje dotyczące obszarów domagających się regulacji systemowych, a także kierunków możliwych zmian dopełni druga faza dyskusji, której celem jest dookreślenie, wzajemna konsultacja i w miarę możliwości uzgodnienie proponowanych rozwiązań pomiędzy reprezentantami różnych sztuk, aktywności i punktów widzenia. Tworzy ją sześć sympozjów regionalnych, podczas których poruszone będą kwestie dotyczące organizatorów życia kulturalnego (w tym samorządów wszystkich szczebli), instytucji kultury, podmiotów niezależnych i samych artystów, a także mechanizmów finansowania kultury i zagadnień w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego.

Tak przygotowana i przeprowadzona środowiskowa diagnoza życia kulturalnego w Polsce otworzy perspektywę dla nowych rozstrzygnięć, również legislacyjnych, obejmujących w pierwszej kolejności podstawową w tym zakresie Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z powiązanymi aktami prawnymi, a także dla sformułowania dobrych praktyk, porozumień i/lub układów zbiorowych.

Sympozjum wieńczące Ogólnopolską Konferencję Kultury odbędzie się 18 i 19 czerwca 2018 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Na wydarzenie można się zarejestrować przez stronę internetową www.konferencjakultury.pl.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji kultury jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a koordynatorem – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.powrót