Archiwum Tadeusz Katelbacha przekazane do Archiwum Akt Nowych

10-10-2018

 

Z udziałem wiceminister kultury prof. Magdaleny Gawin, we wtorek 9 października, odbyła się uroczystość przekazania do Archiwum Akt Nowych (AAN) spuścizny archiwalnej Tadeusza Katelbacha, czołowego intelektualisty, żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej
i senatora II RP.
Przekazane materiały wzbogacają zasób archiwalny w Archiwum Społecznym AAN przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

- Archiwa przez wiele lat były zaniedbywane. Skuteczna polityka archiwalna, bez której nie istnieje polityka państwa, to teraz nasze główne zadania. Masowa digitalizacja z zagranicznych archiwów to początek prac - powiedziała na otwarciu konferencji minister Magdalena Gawin.

Zbiór został przekazany przez prof. Sławomira Cenckiewicz i stanowi bogate źródło wiedzy dla historyków na temat emigracji polskiej, prób zjednoczenia polskich stronnictw i ugrupowań politycznych działających na Zachodzie. Są to materiały dotyczące gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zjazdu Okręgu Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja.

Na przekazane archiwalia składają się również dokumenty osobiste Tadeusza Katelbacha, rękopisy i notatki jego prac, dzienniki oraz bardzo bogata korespondencja przedstawiająca funkcjonowanie organizacji społeczno-politycznych i wydawnictw na emigracji z czołowymi działaczami polonijnymi i niepodległościowymi m.in.: Stefanem Korbońskim, Janem Nowakiem - Jeziorańskim, gen. Felicjanem Sławojem-Składkowskim, Jerzym Giedroyciem, Adamem Ciołkoszem, Tadeuszem Dobrowolskim, Damianem Wandyczem, gen. Wincentym Kowalskim, Stanisławem Gieratem, Adamem Kocem, Stanisławem Balińskim.
W przekazywanej spuściźnie archiwalnej znajdują się również materiały dotyczące relacji polsko-litewskich oraz polsko-ukraińskich, wydawnictwa i prasa emigracyjna. Całość ubogaca zestaw fotografii Tadeusza Katelbacha.powrót